100 placów zabaw na 100 lat NIVEA

Dodano: środa, 08 czerwca 2011

Głosowanie internetowe – zagłosuj !!!            Gmina Żarnów przystąpiła do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Firma NIVEA ufunduje 100 placów zabaw w 100 gminach w Polsce. Udział w konkursie stwarza nam wyjątkową szansę wybudowania placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy. W konkursie tym wskazaliśmy 3 lokalizacje: w Skórkowicach – przy Wiejskim Domu Kultury, w Soczówkach – przy Domu Ludowym oraz w Trojanowicach – obok zakupionego niedawno budynku, gdzie powstanie świetlica wiejska.Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby. Głosowanie internetowe trwać będzie od dnia 08 czerwca do 31 października 2011 roku. Głosować będzie można codziennie w okresie trwania konkursu.Po zalogowaniu się każdego dnia w w/w terminie możesz oddać swój głos na wybraną  lokalizację (1 raz/dobę) na stronie www.100latnivea.plOrganizator konkursu przekazuje zatem sprawę budowy placu zabaw, dosłownie w ręce mieszkańców. Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału w konkursie, którego efektem może być nowy obiekt służący naszym dzieciom. Nie zapominaj o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Każdy Twój głos zwiększa szansę na realizację ich marzeń.Każdy może przyczynić się do zwycięstwa proponowanej przez gminę lokalizacji placu zabaw. Głosuj każdego dnia na wybraną lokalizację już od 08 czerwca!