Projekt Powiatowego Urzędu Pracy „LEPSZE JUTRO” szansą dla bezrobotnych

Dodano: sobota, 01 lutego 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ogłosił nabór wniosków w ramach Projektu „LEPSZE JUTRO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 6.1.3.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowy Urzędzie Pracy w Opocznie, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie, a w szczególności:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby młode do 25 roku życia, w tym młodzież NEET, czyli osoby które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,  pozostające w ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie nie dłużej niż 4 miesiące od dnia rejestracji.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy:

– staże,

– prace interwencyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego,

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym pismem PUP Opoczno