Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie dotycząca padłych zwierząt

Dodano: niedziela, 02 lutego 2014

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie przypomina, iż hodowcy bydła, owiec i kóz są zobligowani prawem zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) do natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie o każdym przypadku padnięcia bydła, owcy lub kozy bez względu na jej wiek. Wiadomość można przekazywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznieul. Staromiejska 35,26-300 Opoczno

Tel./fax 44 755 23 14

lub pocztą elektroniczną na adres: opoczno.piw@wetgiw.gov.pl

Zgłoszenia należy dokonać wg załączonego wzoru  „Rejestr zgłoszeń padłego przeżuwacza” podając następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres osoby zgłaszającej
  • Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego
  • Adres gospodarstwa
  • Ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne)
  • Dane identyfikacyjne padłej sztuki (gatunek, numer kolczyka lub tatuażu, data urodzenia, płeć)
  • Datę i godzinę padnięcia
  • Przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona.