Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” – Spotkanie informacyjne

Dodano: czwartek, 18 listopada 2021

W związku z otwarciem w Urzędzie Gminy Żarnów punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu „Czyste Powietrze”, zapraszamy na drugie spotkanie z potencjalnymi beneficjentami informujące o zasadach programu, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 13:00 w Domu Kultury w Żarnowie. Spotkanie będzie dotyczyło zasad przyznawania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszkańcy gminy Żarnów mogą uzyskać:

  • informacje o Programie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • pomoc dla Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Czyste Powietrze

Punkt obsługi interesantów znajduje się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9.
Punkt jest czynny od dnia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 14:00, kontakt telefoniczny: 44 75 77 055 wew. 26 (w godzinach otwarcia punktu).