Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 25 lipca 2011

Mimo, iż bezpośrednio po tragedii w dniu 14 lipca 2011 roku, w naszej gminie przebywało wielu przedstawicieli władz wojewódzkich – z wicewojewodą Krystyną Ozgą na czele (która koordynowała całą akcję ratowniczą), ale także marszałkami województwa – Witoldem Stępniem i Arturem Bagieńskim – dwa dni po nawałnicy, w sobotę dnia 16 lipca 2011 roku w Żarnowie odbyło się spotkanie radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego z Klubów Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej w sprawie pomocy mieszkańcom powiatu opoczyńskiego, których dotknęła klęska żywiołowa w postaci huraganu. W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści – senator Grzegorz Wojciechowski i poseł Robert Telus, a także samorządowcy – starosta Jan Wieruszewski i wójt Krzysztof Nawrocki wraz z pracownikami urzędu. Poinformowano zebranych, iż przez Białaczów, Topolice, Parczów i inne miejscowości w powiecie opoczyńskim przeszła trzyminutowa trąba powietrzna wyrządzając ogromne szkody materialne. Przedstawiono szczegółowe informacje, dotyczące ciągle trwającej akcji ratowniczej.

185 budynków mieszkalnych, 217 budynków gospodarczych, tysiące drzew, 21 linii energetycznych i ok. 6 mln złotych strat, to wstępne dane po nawałnicy jaka przeszła nad powiatem opoczyńskim (ostateczne dane są stale szacowane). Najbardziej poszkodowane są gminy: Białaczów (a zwłaszcza miejscowość Parczów) oraz Żarnów (z wyjątkowo dotkniętą kataklizmem miejscowością Topolice).

 

260 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym Kompania Gaśnicza „Łódź” COO i Kompania Gaśnicza „Piotrków” COO brała udział w usuwaniu skutków nawałnicy. Sztab kryzysowy dysponował na miejsce tragedii odpowiednie siły i środki, które pracowały przez 24 godziny na dobę, usuwając skutki anomalii meteorologicznych. Wszystkie decyzje na bieżąco konsultowane były z Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską. Na tereny objęte kataklizmem przybył Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz (przebywał również w Żarnowie), który dodatkowo zadysponował 30 kadetów z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Działania strażaków dowodzili bryg. Mariusz Konieczny – zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz mł. bryg. Jerzy Wijata –zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie, znany doskonale w Żarnowie. Miejsce zniszczeń wizytowała również minister Elżbieta Radziszewska. Na miejscu pracowało 20 brygad energetycznych (ok.100 osób), którzy usuwali zniszczone linie średniego i wysokiego napięcia. Pracowali słuchacze z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi. Inspektorzy Nadzoru Budowlanego wstępnie ocenili stan zniszczonych budynków. Mieszkańcom pomagali również osadzeni z Zakładu Karnego w Goleszach (47 osób – na terenie gminy Białaczów) oraz strzelcy z zaprzyjaźnionej jednostki nr 2036 w Paradyżu (pod dowództwem chor. Marka Polinceusza), którzy ofiarnie pracowali w Topolicach. W tej miejscowości z wielkim zaangażowaniem pracowali również harcerze z hufca ZHP w Opocznie, którzy przybyli tu ze swym komendantem phm. Piotrem Wasilewskim i przewodniczącym komisji rewizyjnej phm. Andrzejem Śliwką.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej gminom, które ucierpiały w czwartkowej nawałnicy. Wstępnego wsparcia udzielali już na miejscu marszałkowie Witold Stępień i Artur Bagieński. W gotowości były wszystkie magazyny przeciwpowodziowe na terenie województwa łódzkiego. W dyspozycji sztabu kryzysowego przygotowane były namioty, łóżka śpiwory, materace, agregaty prądotwórcze (z których kilka trafiło do gminy Żarnów), plandeki, folie i inny sprzęt niezbędny podczas prac, które miały na celu usunięcie zagrożeń i zabezpieczenia mienia ludzi. Dodać należy, iż na terenie gminy Żarnów zorganizowano punkty żywienia służb ratowniczych – znajdowały się one w Urzędzie Gminy i Domu Kultury w Żarnowie, a także w strażnicy OSP w Topolicach. W akcję niesienia pomocy zaangażowani byli prawie wszyscy pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, a także strażacy ochotnicy z 7 jednostek OSP w Żarnowie, Chełstach, Skórkowicach, Zdyszewicach, Paszkowicach, Straszowej Woli i oczywiście w Topolicach.

 

Radni oceniając rozmiar klęski żywiołowej zalecili zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Wojewódzkiego, która pierwotnie miała się odbyć w Domu Kultury w Żarnowie (o co intensywnie zabiegał wójt Krzysztof Nawrocki), w celu oceny rozmiaru zniszczeń i przyznania środków pomocowych dla samorządów gmin Żarnów i Białaczów. Inicjatywa spotkała się z aprobatą wszystkich obecnych. Wójt apelował o pomoc finansową dla gminy, zwłaszcza, że podczas nawałnicy uległo zniszczeniu także wiele elementów gminnej infrastruktury. Istotnym elementem ważnego spotkania była wizyta w Topolicach, gdzie wszyscy mogli się naocznie przekonać o ogromie zniszczeń, co obrazują załączone fotografie.

 

Konsekwencją tej wizyty było zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 22 lipca b.r.