Rajd „Pierwszy dzień wiosny”

Dodano: poniedziałek, 19 marca 2012

Chyba jeszcze w historii oddziału PTTK W Żarnowie nie było tak pięknej pogody w czasie rajdu „Pierwszy dzień wiosny”. W sobotę, 17 marca 2012 roku 190-osobowa grupa dzieci i młodzieży z dziesięciu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu działania żarnowskiego PTTK, wyruszyła na wędrówkę w poszukiwaniu wiosny.

Do Miedznej Murowanej, gdzie był start rajdu przybyły dzieci i młodzież z kół przy szkołach w Woli Krzysztoporskiej i Bujnach, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku, SP i Gimnazjum w Białaczowie, SP w Petrykozach, SP i Gimnazjum w Żarnowie oraz największa grupa z koła PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej, pełniąca honory gospodarza, ponieważ tu odbyło się później zakończenie rajdu. Przewodnikiem tak licznej grupy rajdowej była Elżbieta Zając z Miedznej Drewnianej, główna organizatorka rajdu. Trasa wędrówki wiodła od tamy przy zalewie w Miedznej Murowanej do Wąglan, gdzie spalono i utopiono marzannę jako symbol odchodzącej zimy, a następnie przemaszerowano do szkoły w Miedznej Drewnianej. Sześciokilometrowa trasa wycieczki pieszej bogata była w ciekawe krajobrazy, malownicze mostki, ale nie obyło się też bez pewnych przeszkód, na które napotykali młodzi wędrowcy. Dużo emocji towarzyszyło m.in. młodym turystom podczas pokonywania płynącego przy zalewie cieku wodnego. Dzięki pomocy i asekuracji dorosłych obyło się bez zbędnej kąpieli.

Po przyjściu na metę rajdu na boisku szkolnym czekało ognisko, przy którym można było upiec kiełbaski. Rajdowiczów i ich opiekunów przywitali wójt gminy Białaczów Jan Jóźwik i dyrektorka SP w Miedznej Drewnianej Mariola Zalega. Kolejną atrakcją był konkurs o Irlandii, ponieważ 17 marca kraj ten obchodzi dzień św. Patryka, patrona Zielonej Wyspy. Dzieci ubrane na zielono zaprezentowały taniec irlandzki, a następnie odbył się konkurs wiedzy o tym kraju. Najlepsza okazała się Aleksandra Szczepocka z Gimnazjum w Żarnowie, drugie miejsce zdobył Kacper Kochanowski z SP w Miedznej Drewnianej, a trzecie miejsce przypadło Jakubowi Teleckiemu z SP w Białaczowie. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich, którzy mieli jakiś zielony szczegół garderoby zielone lizaki. Część uczniów miała czapki i kapelusze na których „rozkwitały” wiosenne kwiaty, liście, gałązki a nawet na chwile „przysiadły” barwne ptaki. Najpiękniejsze nakrycia głowy należały do rodzeństwa Małgorzaty i Mateusza Fidelusów, Izabeli Bernas, Pauliny Gołąb i Julii Grzybowskiej ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Zakończenie rajdu było też okazją do wręczenia legitymacji członkowskich, zdobytych uprzednio odznak i dyplomów uczestnictwa w imprezie. Legitymacje członkowskie wręczono Lili Fidelus z Żarnowa i Jakubowi Piotrowskiemu z Miedznej Drewnianej. Złote „Siedmomilowe buty” otrzymali Mateusz Fidelus, Miłosz Polak i Anna Ogłoza, a srebrne Dawid Murawski. Wszyscy to członkowie SKKT przy SP w Żarnowie. Popularne odznaki turystyki pieszej przypadły w udziale Klaudii Bryks z SP w Miedznej Drewnianej, Bartoszowi Baranowi z SP w Petrykozach oraz Izabeli Pankiewicz z SP w Białaczowie. Odznaki brązową i srebrną wręczono Mateuszowi Jędrasikowi oraz Justynie Głowie z Gimnazjum w Żarnowie. Zarząd oddziału PTTK składa tą drogą serdeczne podziękowania Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej za przygotowanie rajdu „Pierwszy Dzień Wiosny”, a także gminie Białaczów za sponsorowanie poczęstunku dla uczestników i towarzyszenie im w zakończeniu rajdu.

Grażyna Szafińska