Rejestracja przez internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie

Dodano: wtorek, 28 października 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystać będzie można z usługi rejestracji. Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu email oraz założenia konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia – praca.gov.pl.

ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI PRZEZ INTERNET:
W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji. W przypadku niewprowadzenia wszystkich danych prosimy nie wypełniać ponownie wniosku, dane będą uzupełnione w trakcie rejestracji w Urzędzie. Ponowne wprowadzenie wniosku spowoduje wyznaczenie dodatkowego terminu. Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.

PEŁNA REJESTRACJA INTERNETOWA:
Do pełnej rejestracji internetowej wymagane są zeskanowane oryginały dokumentów oraz posiadanie jednego z niżej wymienionych form podpisu pod złożonym wnioskiem:

  • Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  • Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
  • Podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Po pozytywnym zweryfikowaniu, przez pracownika Urzędu, złożonych dokumentów osoba rejestrująca się otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) zawiadomienie o przyznanym statusie (osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy).

Decyzja administracyjna zostanie przekazana zgodnie ze złożoną w czasie rejestracji deklaracją (np. drogą korespondencyjną lub będzie do pobrania ze swojego konta na portalu Usług elektronicznych PSZ).