Rekrutacja osób do projektu ,,Mogę inaczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano: niedziela, 04 stycznia 2015

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Mogę inaczej” realizowanego w 2015 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Żarnów będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze wsparcia i pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie i spełniających jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Opocznie
– osoby nieaktywne zawodowo
– osoby zatrudnione
– w tym również osoby niepełnosprawne
zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby realizatora projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, tel. (44) 757-70-36. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji pod w/w numerem telefonu lub osobiście u pracowników GOPS.

Dołączone pliki:

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym ,,Mogę inaczej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pokl_efs2