Rekrutacja osób w wieku 60+ do Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Niemojowicach

Dodano: czwartek, 27 października 2016

Gmina Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że prowadzony jest nabór osób w wieku 60+, chętnych do korzystania ze wsparcia powstającego  Domu Dziennego Pobytu ,,Senior – WIGOR” w miejscowości Niemojowice. Dom zapewnia wsparcie Seniorom nieaktywnym zawodowo  w wieku powyżej 60 roku życia w zakresie, m.in. polepszenia funkcjonowania osób poprzez działania terapeutyczne, ogólno usprawniające formy rehabilitacji, tworzenie warunków do samorealizacji uczestników w celu przeciwdziałania izolacji  i marginalizacji osób starszych, ograniczaniu skutków niepełnosprawności fizycznej, samotności.

Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR” będzie funkcjonował przez cały rok od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Uczestnicy będą mieli zagwarantowany dowóz i posiłek w formie obiadu. 

Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Przewidziana liczba uczestników wynosi 25 osób. Ważne jest aby osoby chętne jak najszybciej zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie, ponieważ o uczestnictwie będzie decydowała m.in. kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby zostaną zapisane na rezerwową listę osób oczekujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie udzieli osobom zainteresowanym wszelkich informacji związanych  z działalnością Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Niemojowicach.