Utworzenie Ekopracowni w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej oraz Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: piątek, 28 października 2016

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Żarnów pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej oraz Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie wchodzących obecnie w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie.

Oba projekty złożone w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Łodzi – „Nasza Eko-pracownia”, zostały pozytywnie ocenione i Uchwałą Zarządu zostało przyznane dofinansowanie – w wysokości stanowiącej 84,96 % kosztów zadania w przypadku Gimnazjum oraz dla Szkoły Podstawowej w wysokości 72,27 %. Całkowity koszt zadania wyniósł: 41 235,82 zł w Szkole Podstawowej oraz 30 130,25 w Gimnazjum.

Z pozyskanych środków oraz wkładu własnego gminy zostały gruntownie zmodernizowane sale lekcyjne – zostały zakupione meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, rośliny doniczkowe oraz fototapety. Utworzenie Ekopracowni w szkołach wpłynie w znaczący sposób na uatrakcyjnienie procesu kształcenia i umożliwi z pewnością podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska uczniów obu placówek.

www.zainwestujwekologie.pl

WFOSiGW