Remont budynku starej biblioteki w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 12 grudnia 2011

W 2011 roku zakończono remont jednopiętrowego budynku po byłej bibliotece publicznej, zlokalizowanego za urzędem pocztowym przy ulicy Szerokiej 10a w Żarnowie. Od lat mieści się w nim automatyczna centrala telefoniczna TP S.A. Budynek ma nietypowe wymiary 14,4 x 6,2 m i stanowi własność gminy. Stan tego obiektu o kubaturze 350 m3 był katastrofalny, I piętro w ogóle nie nadawało się do użytku, a dach nad nim od dawna nie istniał. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie nie pozwalał nawet na wejście służb technicznych do obiektu, co wiązało się z brakiem możliwości podłączenia nowych numerów telefonicznych i internetu. Mijały lata, a mieszkańcy byli rozgoryczeni i nalegali na władze gminy, by ten problem rozwiązać. Remont okazał się bardzo kosztowny. W końcu 2010 roku podjęto próbę ratowania budynku, bowiem zagrożone było bezpieczeństwo centrali telefonicznej. Przeprowadzono przetarg, który wygrała Firma Usługowo – Handlowa Jacka Ciapały z Białej, k. Sulejowa. Za niemałą kwotę 62,8 tys. zł brutto dokonano wymiany pokrycia dachowego na tym budynku. Ponadto zainstalowano rynny i rury spustowe.

 

 

To jednak nie wszystko. Po wykonaniu pokrycia dachowego okazało się, iż I piętro budynku nie spełnia norm, typowych dla obiektów użyteczności publicznej. Konieczne było przeprowadzenie robót, mających na celu wzmocnienie stropu nad parterem. I znów przeprowadzono przetarg. W czerwcu 2011 roku, w wyniku zapytania ofertowego wybrano znaną w Żarnowie firmę MIX-BUD, której właścicielem jest Adam Wiktorowicz z Zachorzowa (gm. Sławno). Cena wybranej oferty wyniosła ok. 36 tys. zł. Za tę kwotę rozebrano resztki zniszczonych podłóg na I piętrze, wykonano zbrojenia i płytę żelbetową o grubości 12 cm, ułożono izolację z folii budowlanej i wylano posadzkę cementową. Ponadto wymieniono 6 okien i dwie pary drzwi. W trakcie realizacji robót, stwierdzono konieczność przeprowadzenia budowlanych robót dodatkowych wewnątrz i na zewnątrz budynku za kwotę ok. 8 tys. zł. Koszt całego zadania wyniósł ok. 107 tys. zł brutto. Do ostatecznego oddania obiektu do eksploatacji, koniecznych jest jeszcze szereg prac wewnętrznych i robót wykończeniowych, które realizować będą pracownicy gminy. Potem zostanie podjęta decyzja, dotycząca przeznaczenia odnowionego budynku.