Rozpoczęły się roboty melioracyjne w Topolicach, Budkowie i Straszowej Woli

Dodano: sobota, 08 września 2012

Rozpoczęły się roboty melioracyjne wzdłuż cieku wodnego „Topolice”, zlokalizowanego na terenie gmin Żarnów i Paradyż. Na naszym terenie ten ciek wodny (nazywany potocznie rowem) znajduje w obrębach geodezyjnych Topolice, Budków i Straszowa Wola. Roboty są realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi (poprzez Terenowy Inspektorat w Białaczowie), współpracującego z władzami Gminy Żarnów, które wielokrotnie sygnalizowały wykonanie tych robót melioracyjnych. Na początku września 2012 roku wreszcie rozpoczęto te konieczne prace, mające na celu regulację stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Długość cieku wodnego poddawanego tzw. „robotom utrzymaniowym” wynosi 10 km.

 

Roboty będą trwały przez kilkanaście tygodni. W ich skład wchodzi ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz w wygrabieniem i wywozem, ścinanie i karczowanie zagajników porastających brzegi (odrostów z wikliny, a także krzaków utrudniających swobodny spływ wód w korycie cieku wodnego) oraz rozdrobnienie tzw. rębakiem pozyskanych gałęzi i karczy.

Prosimy sołtysów wsi oraz mieszkańców Topolic, Budkowa i Straszowej Woli o zwracanie szczególnej uwagi na postęp wykonywanych prac i sygnalizowanie wszystkich nieprawidłowości nie tylko wykonawcom, ale także kierownikowi Terenowego Inspektoratu w Białaczowie (tel. 44 758-14-66) oraz pracownikom Urzędu Gminy w Żarnowie (tel. 44 757-70-55).