Wkrótce rozpoczną się prace przy regulacji rzeki Wąglanki w Niemojowicach i Soczówkach

Dodano: poniedziałek, 10 września 2012

Niedługo rozpoczną się roboty przy regulacji stosunków wodnych w korycie rzeki Wąglanki w miejscowościach Niemojowice i Soczówki. Roboty będą wykonywane na ponad trzykilometrowym odcinku rzeki i realizowane na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi (poprzez Terenowy Inspektorat w Białaczowie), współpracującego z władzami Gminy Żarnów.

Właściwa, specjalistyczna nazwa tego zadania inwestycyjnego brzmi: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Rzeka Wąglanka, Gm. Żarnów, powiat opoczyński, km 18+410 – 21+500”. W ramach technologii tzw. „prac utrzymaniowych” na terenie obrębów Niemojowice i Soczówki będą m.in. wykonywane takie prace, jak ręczne wykaszanie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem, ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości, przycinanie krzaków i gałęzi ze skarp rzeki, powodujących utrudniony spływ wód w korycie rzeki (rozdrobnienie rębakiem), odmulenie mechaniczne rzeki i plantowanie urobku z odmulanego cieku. Ponadto przewidywane jest umocnienie skarp i dna rzeki płytami betonowymi przy trzech progach (stopniach) – 18+890, 19+500 i 19+860, a także uzupełnienie ubytków betonowych w przyczółkach i progach na wszystkich remontowanych trzech stopniach w Wąglance.

Prosimy sołtysów wsi oraz mieszkańców wsi Niemojowice i Soczówki o zwracanie szczególnej uwagi na postęp wykonywanych prac i sygnalizowanie wszystkich nieprawidłowości nie tylko wykonawcom, ale także kierownikowi Terenowego Inspektoratu w Białaczowie (tel. 44 758-14-66) oraz pracownikom Urzędu Gminy w Żarnowie (tel. 44 757-70-55).