Wyznaczanie punktów granicznych działek w Żarnowie (dla dawnych wsi Dorobna Wieś i Tresta Wesoła)

Dodano: wtorek, 11 września 2012

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż w dniach 11-12 października 2012 roku (czwartek – piątek) geodeci z Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego sp. z o.o. w Łodzi realizować będą czynności wyznaczanie punktów granicznych działek ewidencyjnych w Żarnowie – dla dawnych wsi Dorobna Wieś (obecnie ulica Piotrkowska) i Tresta Wesoła (obecnie ulice Wesoła i Leśna). Obydwie wsie zostały przyłączone do Żarnowa w 1998 roku.

 

Powyższe działania wynikają z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), umowy z dnia 28 maja 2012 roku oraz zgłoszenia roboty KERG 1620-71/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.

 

Czynności wyznaczenia granic odbywać się będą na gruncie w dniach 11-12 października 2012 roku w godz. 9.00 – 17.00. Miejsce spotkania geodetów z zainteresowanymi mieszkańcami będzie remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie (ul. Szkolna 8) lub wskazany teren pomiarów – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Przed spotkaniem prosimy mieszkańców o zapoznanie się z wyznaczonymi w terenie punktami granicznymi, które zostaną utrwalone palikami we wcześniejszym terminie. W interesie wszystkich zainteresowanych jest aktywny udział w tych czynnościach – osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

 

Dane kontaktowe wykonawców prac geodezyjnych: Edyta Palińska – tel. 602-435-510 i Janusz Jóźwiak – tel. 602-686-813. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o telefon do Urzędu Gminy w Żarnowie – tel. 44 757-70-55.