Rozpoczynają się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Żarnów

Dodano: środa, 06 lutego 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż w sobotę, 9 lutego 2019 roku rozpoczyna się cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Naszej Gminy. Ich powodem jest ustawowy obowiązek wyborów sołtysów i rad sołeckich, który musi być zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wyborów samorządowych w każdej gminie w Polsce. Podobnie jest w Gminie Żarnów. Istotną zmianą jest wydłużenie kadencji sołtysa – z czterech do pięciu lat. Przypomnijmy, w ostatnich latach wybory sołtysów i rad sołeckich odbywały się w 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku.

Porządek każdego zebrania sołeckiego w Gminie Żarnów jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej na terenie sołectwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczącej wprowadzenia ustawowej zmiany w statucie sołectwa.
 4. Zapoznanie z regulaminem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 – 2024.
 6. Wolne wnioski, zakończenie zabrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania.

Terminy najbliższych zebrań wiejskich:

 • Sobota, 9 lutego 2019 roku, godz. 14.00 – Antoniów (Dom Ludowy)
 • Sobota, 9 lutego 2019 roku, godz. 15.30 – Jasion 9 (dom sołtysa)
 • Sobota, 9 lutego 2019 roku, godz. 17.00 – Adamów 4 (dom sołtysa) – sołectwo Adamów, Malenie, Siedlów
 • Sobota, 9 lutego 2019 roku, godz. 18.30 – Afryka 12 (dom sołtysa)
 • Niedziela, 10 lutego 2019 roku, godz. 14.30 – Wierzchowisko (świetlica wiejska)
 • Niedziela, 10 lutego 2018 roku, godz. 16.00 – Soczówki (Dom Ludowy)
 • Niedziela, 10 lutego 2018 roku, godz. 18.00 – Pilichowice (świetlica wiejska)

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi!