Zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług SMS i współpracy z Gminą Żarnów

Dodano: czwartek, 07 lutego 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, że od kilku lat w gminie funkcjonuje SMS-owy system informowania mieszkańców.

System może być wykorzystywany przez:

  • podatników, którym możemy przypominać o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania, itp.

  • mieszkańców, których możemy informować o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z naszą miejscowością i regionem

Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie SMS Urzędu Gminy w Żarnowie, będzie otrzymywać krótkie bezpłatne wiadomości tekstowe w formie SMS-ów: m.in. przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań, informujące o ważnych terminach, różnego rodzaju interesujących wydarzeniach związanych z naszą miejscowością i regionem oraz ostrzeżenia o grożących niebezpieczeństwach.

Wójt Gminy Żarnów zachęca i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów wysyłania powiadomień.

Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie;
  • ze strony internetowej www.bip.zarnow.eu, zakładka – Informacje dla petenta: powiadomienia sms;
  • ze strony internetowej www.zarnow.eu, baner – powiadomienia sms.
  • lub bezpośrednio ze strony, klikając TUTAJ

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5; 26-330 Żarnów, w godzinach pracy: 7.30 – 15.30, przesłać pocztą, lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Zapraszamy do współpracy…