Samorządowcy przeciwko likwidacji ZUS

Dodano: czwartek, 07 kwietnia 2011
Burmistrzowie, wójtowie i starosta opoczyński podpisali wspólne pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka, sprzeciwiające się planom ograniczenia zakresu działalności Inspektoratu ZUS w Opocznie. W oficjalnym stanowisku czytamy m.in.:W związku z zamiarem likwidacji Wydziału Rent i Emerytur Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opocznie i przeniesienia go do Tomaszowa Mazowieckiego wyrażamy stanowczy sprzeciw i niezadowolenie wobec takich działań.Przeniesienie wspomnianego wydziału do ZUS w Tomaszowie Maz. utrudni lub wręcz uniemożliwi wielu mieszkańcom Opoczna oraz całego powiatu opoczyńskiego zamieszkiwanego przez ok. 80 tys. mieszkańców kontakt z ZUS-em.

Funkcjonująca obecnie komunikacja autobusowa nie ułatwia dojazdu do Tomaszowa Maz., a komunikacja kolejowa na trasie Opoczno – Tomaszów od kilku lat nie istnieje.

W związku powyższym każdorazowa wizyta w Oddziale ZUS w Tomaszowie Maz. będzie wymagała od klientów obsługiwanych przez Wydział Rent i Emerytur konieczności wynajmowania prywatnego transportu. W wielu przypadkach będzie to również rodziło konieczność zapewnienia opieki dla ludzi w podeszłym wieku, bardzo często z różnymi schorzeniami utrudniającymi im poruszanie się.

Nadmieniamy, że  w połowie lat 90-tych podjęto decyzje dotyczące budowy nowej siedziby Inspektoratu ZUS w Opocznie zakończone nabyciem odpowiedniej działki w centrum miasta. Uważamy że, plany dotyczące budowy siedziby dla Inspektoratu ZUS w Opocznie powinny być wdrożone do realizacji.

Prosimy o uwzględnienie naszych postulatów i rozważenie zmiany decyzji w sprawie ograniczenia zakresu działalności Inspektoratu ZUS w Opocznie.

Podpisali:
Burmistrz Opoczna, Starosta Opoczyński, Burmistrz Drzewicy  oraz wójtowie Gmin: Białaczów, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów.

Źródło: Urząd Miejski w Opocznie