„Sercem pisane”

Dodano: wtorek, 24 marca 2009

„Dni mojego dzieciństwa zawsze zostaną w mej pamięci”. Pod takim hasłem w niedzielę 22 marca w Filii Bibliotecznej w Skórkowicach odbyła się miła uroczystość. Pani Irena Plucińska rodaczka tejże miejscowości promowała wydany tomik wierszy „Sercem pisane”. Towarzyszył Jej Opoczyński Klub Literacki „Nad Wąglanką”, którego członkiem jest od trzech lat. Pasja poetycka Pani Ireny pojawiła się stosunkowo późno, ale wybuchła z wyjątkową siłą. Do chwili obecnej napisała około dwóch  i pół tysiąca wierszy, piosenek i krótkich form prozatorskich.

Utwory recytowała sama poetka, a także koleżanki i koledzy z Opoczyńskiego Klubu Literackiego oraz najbliższa rodzina. Poprzez ich piękno autorka zaprosiła słuchaczy w głąb własnego serca.  Jej pogodne i optymistyczne nastawienie do świata pozwala sądzić, iż mamy do czynienia  z osobą pogodzoną z życiem mimo ,iż zawsze było pod wiatr. To poezja nadała sens życiu poetki,  w niej  upatruje istotę szczęścia.  Wspomnienia rodzinnego domu, Diablej Góry, rzeki Czarnej wzbudziły  sentyment  i  nostalgię. Jej dialog z czytelnikiem, spojrzenie na innego człowieka to wyraz głębokiej wrażliwości autorki.
Miłośnicy poezji  i wszyscy , którzy cenią sobie dobrą lekturę otrzymali  ładunek pozytywnej energii i „przepis” na życie.

Uwieńczeniem spotkania z poetką był moment rozdawania  autografów. Pani Irena nie żałowała pióra. Z każdym miłośnikiem swojej poezji choć chwilę porozmawiała.
Wśród słuchaczy prym wiedli starsi i młodsi mieszkańcy Skórkowic, którzy przyszli zobaczyć i posłuchać swoją Irenkę i Panią Irenę urodzoną właśnie w Skórkowicach, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość Nie zabrakło też przedstawicieli władz powiatowych i gminnych oraz innych instytucji m.in. przewodniczącego Rady Powiatu, wójta i zastępcy wójta  Gminy Żarnów, dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, prezesa PTTK w Żarnowie. Inicjatorem spotkania była dyrektor PiMBP w Opocznie  Bożena Świątek – Mazur a  bezpośrednimi organizatorami    pracownice  bibliotek w Skórkowicach i Żarnowie – Panie Ewa Borończyk i Krystyna Zdun oraz sołectwo  w Skórkowicach.

E.B.