Święto poezji w Żarnowie

Dodano: piątek, 13 marca 2009

Rozbudzanie wśród dzieci młodzieży zamiłowań do mowy ojczystej, jej pielęgnowania, dbanie o kulturę i czystość mowy polskiej to główne cele organizowanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie od 13 lat Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”. Należy podkreślić, iż udział w przeglądach poezji, niewątpliwie rozwija uzdolnienia artystyczne uczniów, rozszerza ich wiadomości literackie, uczy analizy, pozwala lepiej przyswajać głębię myśli i sens ideowy utworów poetyckich. W wielu tomach znakomitych polskich poetów znajduje się bowiem niezwykłe bogate dziedzictwo kulturowe. Uczniowie przygotowując się do przeglądu mają przeważnie za sobą długi etap poszukiwań a więc i odkrywania piękna naszej polskiej mowy i jej ukrytych myśli. Dobrze dobrany i pięknie zaprezentowany tekst poetycki ukazuje wrażliwość i smak literacki młodych  wykonawców oraz zdolności i umiejętności wyrażania ich myśli i uczuć w ojczystym języku. Umiejętności zdobyte podczas prac nad tekstem, a więc odpowiednia dykcja, właściwa intonacja i logiczne akcentowanie mają z pewnością duże znaczenie dla każdego człowieka w jego codziennym, zawodowym, społecznym czy towarzyskim obcowaniu z innymi ludźmi. Odpowiedni poziom kultury mówionego słowa, czyli piękna polszczyzna jest niewątpliwie życiową potrzebą współczesnego człowieka. Warto dodać iż wysoki poziom prezentacji recytatorskich uczniów, to w dużej mierze zasługa nauczycieli – opiekunów, którzy w większości społecznie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem uczą dzieci i młodzież pięknej sugestywnej polszczyzny i budzą ich zamiłowania artystyczne.

Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, którego finał odbył się 10 marca br. w Żarnowie poprzedzono eliminacjami szkolnymi, których celem było wyłonienie po dwóch najlepszych recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 4 gminy: Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. W tegorocznej edycji wzięło udział 34 recytatorów w tym: 26 ze szkół podstawowych i 8 z gimnazjów. Występy oceniała komisja w składzie: Krystyna Nojek – przewodnicząca jury, Ewa Borończyk – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, Elżbieta Ciszek – przedstawiciel Urzędu Gminy w Żarnowie i Waldemar Pasula – były dyrektor SP w Żarnowie. W kategorii klas I-III SP najlepszymi okazali się; I miejsce – Aleksandra Woźniak z Żarnowa, II miejsce – Natalia Danielik z Paradyża, III miejsce – Kinga Świerczyńska z Klewa. jury przyznało także trzy wyróżnienia: Paulinie Rudzkiej z Aleksandrowa, Klaudii Pręcikowskiej z Białaczowa z Białaczowa i Danielowi Grabowskiemu z Paradyża. W kategorii klas IV-VI SP: I miejsce – Igor Perlikowski z Przyłęka, II miejsce – Karolina Kowalczyk z Żarnowa, oraz dwa III miejsca: Sylwia Michałowicz z Klewa i Karolina Kania z Żarnowa. Jury wyróżniło także Katarzynę Głowacką z Aleksandrowa. W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce przyznano Agacie Purgat z gimnazjum w Białaczowie, II miejsce Iwonie Mularczyk, a III miejsce Angelice Mizerze – obie z gimnazjum w Żarnowie. Wyróżnienia przyznano: Weronice Al’ Khuri z Białaczowa i Angelice Jasion z Klewa.

Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, która ufundowała większość nagród książkowych oraz przygotowała poczęstunek dla uczestników przeglądu. Fundatorami upominków byli także Urząd Gminy i Oddział PTTK w Żarnowie. Wszystkie szkoły uczestniczące w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy tak jak laureaci wyróżnieni w przeglądzie. Tegoroczny XII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” zgromadził ponad 60 osób recytatorów, opiekunów i zaproszonych gości. W uroczystym rozpoczęciu i zakończeniu połączonym z rozdaniem dyplomów i nagród uczestniczyła Wójt Gminy Żarnów – Maria Morawska.

W. Sz.