Ślubowanie Pani Wójt

Dodano: wtorek, 10 marca 2009

W piątek o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Pani Maria Morawska została zaprzysiężona na stanowisku wójta gminy Żarnów.

Po wypowiedzeniu roty ślubowania – „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg” – nowo wybrana wójt przedstawiła plan działania na najbliższą przyszłość, odebrała gratulacje i kwiaty.
Na uroczystej sesji obecni byli m.in. przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Marek Mazur, dyrektor biura poselskiego posła Artura Ostrowskiego – pan Jacek Marcinkowski, dyrektorzy podległych jednostek, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańców gminy, pracownicy urzędu i sołtysi.