Sobota i niedziela pod znakiem OSP w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 13 czerwca 2011

W najbliższym czasie odbędą się w gminie Żarnów Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP. Zaplanowano je na 18 czerwca 2011 roku. Organizacja ich na gminnym stadionie w Pilichowicach zapewni właściwą oprawę oraz spowoduje przyjazd wielu kibiców i sympatyków działalności ochotniczych straży pożarnych. W skład komisji zawodów wejdą przedstawiciele naszych ochotników oraz m.in. strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Następnego dnia – w niedzielę, 19 czerwca 2011 roku w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem wielu gości zaproszonych odbędzie się Zjazd Gminny OSP, organizowany przez ustępujący Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Żarnowie, którym kieruje dh Maria Morawska. Czynny udział weźmie w nich 25 strażaków. Delegatami na zjazd są reprezentanci wszystkich jednostek OSP w gminie (podajemy ich nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej): Adamczyk Sylwester, Błażejewski Sławomir, Cisowski Sylwester, Gierczyna Bolesław, Głuszek Rafał, Jakubowski Ryszard, Jasion Wiesław, Kaczmarek Jan, Karasiński Leszek, Kubiszewski Bogdan, Łoś Marek, Marcinkiewicz Jan, Murawski Jerzy, Nawrocki Krzysztof, Noga Leszek, Smak Jarosław, Stańczyk Rafał, Szulc Robert, Szymczyk Bogdan, Ślązak Zenon, Świąder Andrzej, Świątek Jacek, Śpiewak Janusz, Twardowski Henryk i Wronkowski Adam.

 

Wiosną odbyła kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach OSP na terenie gminy. Ukonstytuowane zostały władze lokalnych OSP na najbliższe cztery lata. Warto podkreślić iż do siedmiu jednostek OSP w gminie Żarnów należy 242 strażaków, w tym 188 osób dorosłych i aż 54 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych (chłopców i dziewcząt). Jednostki OSP znajdują się w następujących miejscowościach naszej gminy: Żarnów, Skórkowice, Chełsty, Straszowa Wola, Topolice, Zdyszewice i Paszkowice.

OSP Żarnów
OSP w Żarnowie jest najstarszą jednostką w gminie, utworzoną w 1911 roku. W bieżącym roku będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe wraz z poświęceniem nowego sztandaru odbędą się w końcu września 2011 roku. Do OSP w Żarnowie należy ogółem 43 strażaków i 10 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jednostka – jako dotychczas jedyna w gminie – jest zaliczana do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska – we współpracą z Państwową Straż Pożarną. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.
Przy jednostce funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza, licząca 10 członków. Władzami jednostki jest 7-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Żarnów jest Ryszard Jakubowski, wiceprezesem – Czesław Nowak, naczelnikiem – Jarosław Smak, sekretarzem – Waldemar Zelga, skarbnikiem – Krzysztof Szczegielniak, gospodarzem strażnicy – Mirosław Wronkowski, a członkiem Zarządu – Maria Morawska.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Leszek Karasiński (przewodniczący), Wiktor Macierzyński i Antoni Nowak.

 

OSP Skórkowice
Drugą pod względem wielkości jednostką w gminie jest OSP Skórkowice. Istnieje ona od 1927 roku. W Skórkowicach aktywnie działa 35 strażaków i 10 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Czynione są starania, by jednostka – jako druga w gminie – została zaliczona do KSRG. Znajduje to uzasadnienie u władz zwierzchnich, bowiem Skórkowice są znacznie oddalone od innych tego typu jednostek. Władzami jednostki jest 7-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Skórkowice jest Bogdan Szymczyk, naczelnikiem – Zenon Jęcek, zastępcą naczelnika – Wiesław Jasion, sekretarzem – Tomasz Jaroń, skarbnikiem – Michał Kluska, gospodarzem strażnicy – Robert Szulc, a kronikarzem – Jagoda Szymczyk.
W Komisji Rewizyjnej pracują Tadeusz Pisiałek (przewodniczący), Gabriel Jasion i Hubert Szulc.
OSP Chełsty
Jednostka OSP w Chełstach został założona również w 1927 roku. Liczy 20 strażaków i aż 14 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Władzami jednostki jest 3-osobowy zarząd i 3 osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Chełsty jest Andrzej Świąder, pełniący również funkcję gospodarza. Naczelnikiem jest Zenon Ślązak, a zastępcą naczelnika – Jacek Świąder.
Komisję Rewizyjną stanowią Stanisław Sapelecki (przewodniczący), Rafał Jurek i Janusz Świąder.

 

OSP Straszowa Wola
Jednostka OSP w Straszowej Woli istnieje od 1932 roku. Liczy 27 strażaków. Władzami jednostki są 5-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Straszowa Wola jest Jerzy Murawski, naczelnikiem – Marek Łoś, sekretarzem – Sylwester Cisowski, skarbnikiem – Ryszard Maćkowski, a gospodarzem strażnicy – Wojciech Kresa.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Piotr Wilk (przewodniczący), Andrzej Cisowski i Jan Cisowski.

 

OSP Topolice
Jednostka w Topolicach istnieje od 1956 roku. Liczy 27 strażaków i 10 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Władzami jednostki są 7-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Topolice jest Jacek Świątek, naczelnikiem – Henryk Twardowski, zastępcą naczelnika – Rafał Stańczyk, sekretarzem – Marek Stańczyk, skarbnikiem – Zbigniew Twardowski, gospodarzem strażnicy – Krzysztof Ciach, a członkiem zarządu – Jarosław Sołtys.
W Komisji Rewizyjnej pracują Rafał Świątek (przewodniczący), Marek Miernicki i Andrzej Nawrocki.

 

OSP Zdyszewice
Jednostka w Zdyszewicach została założona w 1959 roku. Liczy 21 członków. Władzami jednostki są 7-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Zdyszewice jest Janusz Śpiewak, wiceprezesem – Mariusz Wieczorek, naczelnikiem – Jan Marcinkiewicz, sekretarzem – Tomasz Kantor, skarbnikiem – Tomasz Pacyniak, gospodarzem strażnicy – Grzegorz Smardzewski, a członkiem zarządu – Sławomir Błażejewski.
Komisję Rewizyjną stanowią Marcin Gąsiorowski (przewodniczący), Marceli Łubowski i Tomasz Kowalczyk.
OSP Paszkowice
Najmłodszą jednostką jest OSP w Paszkowicach, założona w 1968 roku. W jednostce jest 15 strażaków i 10 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Władzami jednostki jest 5-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna.
Prezesem OSP Paszkowice jest Bolesław Gierczyna, wiceprezesem i naczelnikiem – Dominik Milczarczyk, skarbnikiem – Andrzej Gierczyna, gospodarzem – Sylwester Adamczyk, a członkiem zarządu – Leszek Noga.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli Jan Pacała (przewodniczący), Ryszard Druszcz i Andrzej Bubis.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Grębenicach również funkcjonowała jednostka OSP. Zresztą znajduje się tam niedawno wyremontowana remiza strażacka, jednak brak jest ludzi mogących społecznie poprowadzić tę działalność.