SOŁTYS ROKU 2011 z gminy Żarnów?

Dodano: piątek, 01 lipca 2011

Mieszkańcy gminy Żarnów i całego powiatu opoczyńskiego!W dniach 27-28 sierpnia b.r. odbędzie się kolejna edycja Dni Żarnowa. W drugim dniu tegorocznych obchodów (niedziela, 28 sierpnia) w Żarnowie zorganizowane będą Dożynki Powiatowo – Gminne. Jednym z ważnych elementów tego rolniczego święta będzie wybór SOŁTYSA ROKU 2011 POWIATU OPOCZYŃSKIEGO.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tym współzawodnictwie, które od kilku lat realizowane jest przez Biuro Posła na Sejm RP Roberta Telusa wspólnie ze Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej.

Organizatorzy zwracają się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o zgłaszanie kandydatur i oddawanie głosów na swoich sołtysów. Głosowanie odbywać się będzie na kartach przygotowanych przez organizatora i będących załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Prawidłowo wypełniona karta powinna zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę sołectwa jak również imię i nazwisko osoby głosującej z własnoręcznym podpisem.

Nad prawidłowością rozstrzygnięcia konkursu czuwać będzie komisja w składzie której znajdą się:

  • prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej – Wiesław Sołtysiak
  • Dyrektor Biura Poselskiego – Krzysztof Jednac
  • przedstawiciel mediów – Marcin Prejs.

Termin nadsyłania kart upływa 25 sierpnia 2011 roku. Korespondencję opatrzoną dopiskiem „Sołtys Roku” prosimy kierować osobiście lub na adres:

Biuro Poselskie Posła Roberta Telusa, ul. Moniuszki 15, 26 – 300 Opoczno

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28 sierpnia 2011 roku podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych – Gminnych w Żarnowie.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają:  Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej – Wiesław Sołtysiak (tel.          607-072-607      ) oraz pracownicy Biura Poselskiego Posła Roberta Telusa (tel.          44 755-00-76      ).

Karty do głosowania dostępne są także w Urzędzie Gminy w Żarnowie (sekretariat).

 

 

Redakcja

Załączniki:

  Karta zgłoszeniowa kandydata