Spotkanie informacyjne na temat: budowy dróg ekspresowych S12 i S74

Dodano: środa, 16 lutego 2011

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących planowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski(A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego” odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 16.00 w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Materiały informacyjne znajdują się w Urzędzie Gminy w Żarnowie i zostaną zaprezentowane zainteresowanym podczas spotkania. Są również dostępne w zapisie cyfrowym na serwerach GDDKiA Oddział Łódź pod adresem:


http://www.gddkia.gov.pl/article/8712/konsultacje-spoleczne-s12-i-s74

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów przebiegu korytarzy dróg ekspresowych S12 i S74 można będzie składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres:

ARCADIS Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Drogowej w Radomiu,
Al. J. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom, przesłać faxem na nr 48 363 07 81
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.radom@arcadis.pl.