„Straszowianki” już działają

Dodano: czwartek, 21 października 2010

Zakończyły się już wszystkie formalności prawne związane z utworzeniem nowego stowarzyszenia w Gminie Żarnów, powstałego z inicjatywy pań ze Straszowej Woli. „Straszowianki” zostały oficjalnie zarejestrowane w sądzie i od razu przystąpiły do aktywnego działania na rzecz integracji środowiska własnej miejscowości.

W minioną sobotę w remizie OSP miało miejsce spotkanie z udziałem władz Lokalnej Grupy Działania, które zaprezentowały cele i perspektywy rozwoju Stowarzyszenia LGD U Źródeł działającego na terenie m.in. Gminy Żarnów.

„Straszowianki” zgodnie ze swoim statutem zamierzają promować kobiety w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, propagować i pielęgnować tradycje regionalne, ludowe oraz dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Podejmowane inicjatyw organizowania i uczestnictwa w imprezach artystycznych, rozrywkowych, kursach i szkoleniach ma służyć konsolidacji społeczności lokalnej, kultywowaniu tradycji i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Nad sprawami organizacyjnymi czuwać będzie wybrany zarząd w skład, którego weszły panie: Prezes – Krystyna Świątek, Wiceprezes – Ewa Pluta, Skarbnik – Anna Wójcik, Sekretarz – Wioleta Snochowska oraz członek zarządu – Zofia Wilk.