Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: czwartek, 18 grudnia 2014

10 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza – w związku z kolejną rocznicą nadania szkole imienia – uroczyście obchodzono Święto Patrona Szkoły. Na tej szczególnej uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Żarnów – dr Krzysztof Nawrocki, przedstawiciele Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Honorowi Przyjaciele Szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkolnego głos zabrała dyrektor Maria Grzybowska, która serdecznie powitała wszystkich na uroczystości, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Podkreśliła jednocześnie, iż Dzień Patrona to wielkie wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, ponieważ właśnie wtedy spotykają się Ci wszyscy, którym bliska jest przeszłość i przyszłość szkoły, to kolejna data, która zapisze się na kartach historii szkoły, będzie kolejnym etapem tworzenia jej tradycji. Zwracając się do uczniów powiedziała, że w dzisiejszym świecie trzeba być odważnym i mądrym, kierować się własnymi zasadami, nie dać się zwieść temu, co powierzchowne i nietrwałe. Takim człowiekiem był Julian Bartoszewicz, który swoim życiem wskazywał innym drogę do sukcesu i zwycięstwa, szanując przy tym drugiego człowieka. Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor nawiązała do myśli Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci: „Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało.”

Uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat życia i działalności naszego Patrona, biorąc udział w konkursie przygotowanym przez panią Emilię Zelgę. W poszczególnych kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zajęły: Eliza Baran (III b) i Aneta Jaworska (III b), Natalia Twardowska (IV b), Aleksandra Mika (V a). W konkursie na wiersz o Patronie zwyciężyła Natalia Twardowska (IV b), która zaprezentowała swój wiersz przed publicznością. Pani dyrektor wręczyła wszystkim dyplomy i nagrody, życząc dalszych sukcesów.

Tradycją Święta Patrona jest wręczenie Nagrody im. Juliana Bartoszewicza absolwentowi naszej szkoły. W tym roku otrzymał ją Jakub Mijas, a jego  Rodzice odebrali list gratulacyjny. Sponsorami tej prestiżowej nagrody są państwo  Ewa i Zbigniew Biegałowie. Gratulując Kubie zasłużonego sukcesu pani dyrektor powiedziała, że przebieg nauki i jego pobyt w szkole, to odzwierciedlenie słów naszego hymnu szkolnego. Swoją postawą Jakun zapisał się na kartach historii tej szkoły.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy czwartej, którzy zabrali nas na „Spacer z Patronem po Ziemi Żarnowskiej”. W rolę samego Juliana Bartoszewicza wcielił się Krzysztof Głuszek. Autorkami scenariusza były panie Monika Pisiałek i Wioletta Wijaczka. Chór szkolny, prowadzony przez panią Małgorzatę Kubiszewską, wykonał piosenkę o Patronie. Za dekorację sali odpowiedzialne były: pani wicedyrektor Barbara Kalinowska, Emilia Zelga oraz nauczycielki świetlicy. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości i zaprosiła gości na poczęstunek.

Źródło: SP Żarnów