Szansa na środki unijne dla przedsiębiorców z gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 02 stycznia 2012

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „U źródeł” w Modliszewicach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


LGD „U źródeł” z siedzibą w Modliszewicach k. Końskich (woj. świętokrzyskie) obejmuje swoim zasięgiem gminę Żarnów i 8 innych gmin z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.

 

Termin składania wniosków:
– od dnia 27 grudnia 2011 roku do 25 stycznia 2012 roku

 

Limit dostępnych środków:
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 350.000,00 zł

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

 

– Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 8:00 do 16:00 – poniedziałek, środa, piątek
– od 8:00 do 19:00 – wtorek, czwartek

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
•  wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
• kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,

•  wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibie oraz na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – U ZRÓDEŁ” www.uzrodel.pl a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.pl i Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 12 pkt.
Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: uzyskanie co najmniej 5 punktów z kryterium 5 lub 6. Niespełnienie tego kryterium spowoduje niewybranie operacji nawet wtedy, gdy uzyska powyżej określoną minimalną liczbę punktów.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania „U źródeł”. Koniecznie trzeba skorzystać ze strony internetowej LGD !!!

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie,

tel. (41) 375 95 33,
e-mail:
uzrodel@uzrodel.pl

Wnioski o przyznanie pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” weryfikowane są w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.