Szkolenie dla rolników w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: sobota, 20 stycznia 2018

Wójt Gminy Żarnów, oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejon Opoczno, zapraszają zainteresowanych rolników w czwartek, 25 stycznia 2018 roku o godz. 10:30 w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) na spotkanie pod nazwą „Możliwości pozyskania wsparcia na małe i duże gospodarstwa MŁODEGO ROLNIKA – zasady przyznawania wsparcia”.

Szkolenie poprowadzi pracownik ŁODR / Opoczno Pani Katarzyna Wągiel – specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi. Rolnicy będą mogli dowiedzieć się jakie są możliwości pozyskiwania dofinansowania dla małych gospodarstw, na modernizację już istniejących oraz na tzw. „Młodego Rolnika” oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie.