Ważne dla producentów rolnych! Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2018 roku

Dodano: sobota, 20 stycznia 2018

Informujemy producentów rolnych o możliwości składania do Urzędu Gminy w Opocznie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 1 do 28 lutego 2018 roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

 

Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi tak jak w ubiegłym roku – 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 26 do 30 kwietnia 2018 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wnioski dostępne są w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy w Żarnowie.