Sztandar dla jednostki OSP w Skórkowicach

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

W dniu 20 października 2013 roku w kościele św. Łukasza Ewangelisty w Skórkowicach odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której poświęcony został sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach, a także płyta pamiątkowa „700 lat Skórkowic 1313-2013”.

Mszę świętą w intencji mieszkańców wsi oraz strażaków koncelebrowali: ks. kan. Jan Kruk – proboszcz – senior parafii św. Mikołaja w Żarnowie, ks. Leszek Sokół – powiatowy kapelan strażaków i proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Opocznie oraz ks. Józef Dujko – proboszcz parafii Skórkowice. Na uroczystości przybyło bardzo wielu zaproszonych gości, z posłem na Sejm RP Robertem Telusem, wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim, wicestarostą Józefem Rogiem, komendantem powiatowym PSP Stanisławem Sagalarą i przedstawicielami samorządów lokalnych na czele.

Przybyło wiele pocztów sztandarowych, w tym uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarnowie. Uroczystości zgodne z ceremoniałem strażackim, odbyły się na placu przed remizą OSP, a prowadzili je st. kpt. Tadeusz Brola i wójt Krzysztof Nawrocki, który przedstawił dzieje jednostki, istniejącej od 1927 roku. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Andrzej Urbańczyk. W obecności gości oraz strażaków ze Skórkowic, Żarnowa, Chełst, Topolic, Zdyszewic, Straszowej Woli, Paszkowic, Miedznej Murowanej, Niewierszyna, Siucic, Petrykóz, Wąglan i Paradyża, w imieniu fundatorów, wójt uroczyście przekazał sztandar przedstawicielowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP dh Mieczysławowi Serwie, który wręczył go prezesowi OSP w Skórkowicach dh Bogdanowi Szymczykowi.

Listę sponsorów odczytał radny i naczelnik jednostki Zenon Jęcek. Później złotym medalem zostali „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni: Bogdan Szymczyk i Tomasz Jaroń, srebrnym – Mirosław Jęcek, Paweł Szymczyk i Michał Kluska, a brązowym – Artur Kaczmarek. Odznaką „Wzorowego strażaka” wyróżnieni zostali Zenon Jęcek, Gabriel Jasion, Zdzisław Kaczmarek, Robert Szulc, Łukasz Pajęcki, Grzegorz Bojarzyn i Łukasz Dróżdż.

Oficjalną część tej bardzo podniosłej uroczystości zakończył wójt gminy, który podziękował wszystkim sponsorom sztandaru, a także mieszkańcom Skórkowic za ogromny wysiłek i zaangażowanie w organizacji uroczystości 700-lecia oraz zaprosił wszystkich gości i strażaków na poczęstunek, a potem na zabawę taneczną.

Sponsorami sztandaru (w kolejności alfabetycznej) byli: Marcin Baranowski, „Christiana Dabrowscy”, Jacek Goworek – sklep ABC, Robert Jaroń, Wiesław Jasion, Wiesława i Zenon Jęcek, Monika i Dariusz Jędrzejczak, Anna i Zbigniew Kmiecikowie, Bogdan Kubiszewski, Lidia i Marek Łubowscy, Maria Morawska, Krzysztof Nawrocki, Andrzej Rutowicz, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 plus w Skórkowicach, Robert Szulc, Adam Tuta, Sławomir Wojciechowski, Andrzej Wroniszewski, Jan Wychowałek, Zakład Kamieniarski Państwa Świątkowskich z Wolicy, Dariusz Zamożniewicz i Zarząd Gminny OSP w Żarnowie.