Struktury Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żarnów

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

Wkrótce rozpocznie się kampania sprawozdawcza we wszystkich jednostkach OSP w Gminie Żarnów. Przypominamy czytelnikom imiona i nazwiska wszystkich funkcyjnych druhów strażaków – ochotników, piastujących stanowiska we władzach na szczeblu gminy i wszystkich jednostek OSP.

Struktury OSP w gminie są zorganizowane we właściwy sposób. Nadrzędnym wobec wszystkich jednostek jest Oddział Gminny OSP w Żarnowie w składzie: prezes – Krzysztof Nawrocki, wiceprezesi – Jacek Świątek i Jarosław Smak, komendant gminny – Ryszard Jakubowski, sekretarz – Bogdan Szymczyk, skarbnik – Janusz Śpiewak, członkowie zarządu – Bolesław Gierczyna, Jerzy Murawski, Sławomir Błażejewski, Andrzej Świąder i Maria Morawska. Komisję rewizyjną stanowią Leszek Karasiński, Jan Marcinkiewicz i Wiesław Jasion.

Oto dane personalne osób, dowodzących jednostkami OSP: OSP KSRG Żarnów: prezes – Ryszard Jakubowski, wiceprezes – Czesław Nowak, naczelnik – Jarosław Smak, sekretarz – Waldemar Zelga, skarbnik – Krzysztof Szczegielniak, gospodarz – Mirosław Wronkowski, członek zarządu – Maria Morawska; komisja rewizyjna – Leszek Karasiński, Wiktor Macierzyński i Antoni Nowak; OSP Skórkowice: prezes – Bogdan Szymczyk, naczelnik – Zenon Jęcek, z-ca naczelnika – Wiesław Jasion, sekretarz – Tomasz Jaroń, skarbnik – Michał Kluska, gospodarz -Robert Szulc, kronikarz – Jagoda Szymczyk; komisja rewizyjna – Gabriel Jasion, Tadeusz Pisiałek i Hubert Szulc; OSP Chełsty: prezes – Andrzej Świąder, naczelnik – Zenon Ślązak, sekretarz – Rafał Głuszek, skarbnik – Kamil Kwaśniewski, gospodarz – Marek Moskalczyk; komisja rewizyjna – Stanisław Sapelecki, Rafał Jurek, Janusz Świąder; OSP Topolice: prezes – Jacek Świątek, naczelnik – Henryk Twardowski, z-ca naczelnika – Rafał Stańczyk, sekretarz – Marek Stańczyk, skarbnik – Zbigniew Twardowski, gospodarz – Krzysztof Ciach, członek zarządu – Jarosław Sołtys; komisja rewizyjna – Rafał Świątek, Marek Miernicki, Andrzej Nawrocki; OSP Straszowa Wola: prezes – Jerzy Murawski, naczelnik – Marek Łoś, sekretarz – Sylwester Cisowski, skarbnik – Ryszard Maćkowski, gospodarz – Wojciech Kresa; komisja rewizyjna – Piotr Wilk, Andrzej Cisowski, Jan Cisowski; OSP Zdyszewice: prezes – Janusz Śpiewak, wiceprezes – Mariusz Wieczorek, naczelnik – Jan Marcinkiewicz, sekretarz – Tomasz Kantor, skarbnik – Tomasz Pacyniak, gospodarz – Grzegorz Smardzewski; komisja rewizyjna – Marcin Gąsiorowski, Marceli Łubowski, Tomasz Kowalczyk; OSP Paszkowice: prezes – Bolesław Gierczyna, naczelnik – Dominik Milczarczyk, skarbnik – Andrzej Gierczyna, gospodarz – Sylwester Adamczyk, członek zarządu – Leszek Noga; komisja rewizyjna – Jan Pacała, Ryszard Druszcz, Andrzej Bubis; OSP Miedzna Murowana: prezes – Wojciech Baran, wiceprezesi – Zdzisław Filipek i Stanisław Szczepocki, naczelnik – Henryk Gorzela, sekretarz – Paweł Cuper, skarbnik – Jacek Morawski, gospodarz – Andrzej Cisowski; komisja rewizyjna – Jacek Snochowski, Marcin Rek, Mateusz Mandas.

Przypominamy, iż merytoryczną opiekę nad wszystkim jednostkami z wielkim zaangażowaniem sprawują st. kpt. Tadeusz Brola oraz podinsp. Emilia Piekielnik z Urzędu Gminy w Żarnowie. Serdecznie im dziękujemy za pomoc i współpracę…