Dokończenie ostatniego fragmentu ulicy Górniczej obok cmentarza parafialnego w Żarnowie

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

W listopadzie 2011 roku Gmina Żarnów zbudowała od podstaw drogę asfaltową, łączącą Żarnów z Paszkowicami (ul. Górnicza). Za kwotę ponad 412 tys. zł brutto powstał wówczas nowy gminny szlak komunikacyjny o długości prawie 2 km. Pewną niedogodnością jest to, że droga jest stosunkowo wąska, ma bowiem 4 m szerokości. Niestety, nie udało się zbudować szerszej drogi z powodu skomplikowanych spraw własnościowych i protestów właścicieli niektórych działek. Przepisy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie pozwoliły na to, by do pasa drogi krajowej nr 74 (ul. 17-stycznia) mógł być włączony pas drogi gminnej, dlatego wzdłuż drogi wyższego rzędu powstał chodnik z kostki brukowej. Pomiędzy chodnikiem a nawierzchnią asfaltową znajdował się pas drogi gruntowej, którego stan budził wieczne niezadowolenie mieszkańców. Z inicjatywy gminy wreszcie nastąpiła poprawa.

Późną jesienią 2013 roku – w porozumieniu z Zarządem Dróg Krajowych, Obwód Drogowy w Solcu – wykonano zjazd bitumiczny o powierzchni ok. 70 m2 z drogi krajowej na ul. Górniczą w Żarnowie, przebiegającą obok cmentarza parafialnego. Wykonano bardzo solidną podbudowę z tłucznia łamanego, którą skropiono emulsją asfaltową, a następnie położono warstwę ścieralną z asfalto – betonu i wykonano pobocza. To zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim.