Dawny pawilon handlowy w Żarnowie stał się własnością gminy

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

Pawilon handlowy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żarnowie (na rogu pl. Piłsudskiego i ul. Przedborskiej), kiedyś główna wizytówka gminnej miejscowości, został własnością Gminy Żarnów. Kilkuletnie zabiegi władz zakończyły się powodzeniem. W wyniku prowadzenia postępowania wyjaśniającego za lata 2008 – 2012, gmina naliczyła zobowiązanie podatkowe od tego obiektu w wysokości ok. 101 tys. zł w stosunku do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żarnowie. Wynikało ono z rozbieżności pomiędzy zadeklarowanymi powierzchniami handlowymi przez GS „SCh”, a stanem faktycznym. We wrześniu 2013 roku spisano protokół nabycia zabudowanej nieruchomości na rzecz gminy, pomiędzy GS „SCh” reprezentowaną przez likwidatora Roberta Werłosa, a Gminą Żarnów, reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Nawrockiego za kwotę 235 tys. zł. Na poczet ustalonej kwoty sprzedaży, naliczono swoją wierzytelność w wysokości 162,7 tys. zł (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi) wobec sprzedającego z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2012. Gmina zapłaciła zatem sprzedającemu kwotę 72,3 tys. zł. Został sporządzony akt notarialny, w wyniku którego obiekt stał się własnością lokalnego samorządu. Transakcja doszła do skutku dzięki wspaniałej i godnej najwyższej pochwały postawie ludzi, wchodzących kiedyś w struktury władz GS „SCh”, którzy teraz – w obliczu likwidacji spółdzielni – zdecydowali się poprzeć starania władz gminy, dotyczące przejęcia  pawilonu handlowego, który był ostatnim składnikiem prężnego przed laty majątku spółdzielni.

Oto ich imiona i nazwiska: Mieczysław Jęcek (Tomaszów), Zdzisław Kaczmarek (Skórkowice), Barbara Karasińska (Żarnów), Andrzej Leśniewski (Myślibórz), Urszula Nowak (Soczówki), Maria Ołubek (Miedzna Murowana), Jan Ściubeł (Trojanowice), Marianna Wilk (Trojanowice), Henryk Antos (Myślibórz), Jan Kresa (Miedzna Murowana), Teresa Lorek (Soczówki), Janina Mazur (Żarnów), Maria Piątkowska (Żarnów), Teresa Jasion (Skórkowice), Marianna Piekielnik (Żarnów), Teresa Słowińska (Wierzchowisko), Andrzej Świąder (Chełsty), Zygmunt Wiaderny (Wierzchowisko), Bolesław Gierczyna (Paszkowice), a także likwidator majątku GS „SCh” w Żarnowie – Robert Werłos. Przypomnijmy, iż ostatnim prezesem GS „SCh” w Żarnowie była Urszula Jędrasik. Z całego serca wszystkim wymienionym serdecznie dziękujemy…