Uroczystości 700 – lecia Skórkowic (1313 – 2013)

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

Uroczystości rocznicowe zorganizowano w dniach 18 – 20 października 2013 roku. Rozpoczęła je Msza św. odpustowa z udziałem księży z dekanatu żarnowskiego, zorganizowana w dniu św. Łukasza (18 X). Następnego dnia w remizie OSP w Skórkowicach odbyła się sesja popularno – naukowa, czyli II ŻARNOWSKIE SPOTKANIA z HISTORIĄ, poświęcone dziejom Skórkowic, historii kościoła parafialnego i rodu Skórkowskich.

Wygłoszono okolicznościowe referaty, wzbogacone atrakcyjnymi prezentacjami multimedialnymi, które licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali Krzysztof Nawrocki („Historia i współczesność Skórkowic i najbliższych okolic”), Paweł Mamrot („Rodzina Skórkowskich w historii miejscowości”) i al. Adam Ślusarczyk („Kościół św. Łukasza Ewangelisty w Skórkowicach”). Później wystąpienie miał Przemysław Ciszewski, który wspominał wybitnych przedstawicieli zasłużonego dla Polski rodu Rapackich – właścicieli wsi przed II wojną światową.

Sesji towarzyszyła wystawa okolicznościowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 plus w Skórkowicach, a także spotkanie integracyjne. W niedzielę (20 X) odbyły się uroczystości strażackie (o których powyżej), będące również ważnym elementem obchodów 700-lecia wsi. Poświęconą w kościele pamiątkową tablicę z czarnego szwedzkiego granitu (wykonaną przez Annę i Zbigniewa Kmiecików), po kilku dniach wmurowano w głaz narzutowy spod Diablej Góry, ofiarowany przez Leszka i Piotra Świątkowskich.

Po ustawieniu głazu w centrum Skórkowic, naprzeciwko zabytkowej plebanii (na placu 700-lecia), w przededniu Narodowego Święta Niepodległości – w niedzielę, 10 listopada 2013 roku, odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i odsłonięcia pomnika, w której uczestniczył proboszcz parafii, ks. Józef Dujko, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Skórkowic. Rocznicowym uroczystościom towarzyszyły taneczne zabawy integracyjne, zorganizowane w dniach 20 X i 10 XI 2013 roku w remizie OSP w Skórkowicach. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Podczas nich wystąpił zespół „Marex” z Białaczowa.