Jubileusz „Złotych Godów” po raz kolejny w Żarnowie

Dodano: czwartek, 30 stycznia 2014

Władze samorządowe Gminy Żarnów w tej kadencji pielęgnują piękną tradycję organizowania uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego, a szczególnie „Złotych Godów”. W minionych latach zorganizowano trzy takie spotkania – 19 marca i 1 października 2011 roku, a także 15 sierpnia 2012 roku. Ostatnie odbyło się 14 września 2013 roku i ponownie zgromadziło kilkanaście par małżeńskich. Po raz kolejny w kościele św. Mikołaja w Żarnowie odnowiono złożony ponad pół wieku temu Sakrament Małżeństwa. Mszę Świętą celebrował i wzruszającą homilię dla seniorów wygłosił wikariusz żarnowskiej parafii ks. Damian Drabikowski. Potem obchody jubileuszowe odbywały się w Domu Kultury w Żarnowie, gdzie 10 par małżeńskich zostało odznaczonych Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Warto podkreślić, iż ten medal można otrzymać tylko raz w życiu, a niezbędnym warunkiem jest udokumentowany staż małżeński. W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, Urząd Stanu Cywilnego w Żarnowie występuje, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, do Prezydenta Rzeczypospolitej o nadanie wspomnianego medalu. Niezmiernie istotną jest w tym przypadku rola samych jubilatów, a szczególnie ich rodzin, którzy powinni wystąpić do USC z inicjatywą.

Pary, które otrzymały medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” to: Marianna i Antoni Pązikowie (data ślubu – 09.06.1958 r.) z miejscowości Nadole, Janina i Józef Kaźmierczykowie (17.02.1962 r.) z Miedznej Murowanej, Marianna i Stanisław Świerczyńscy (10.03.1962 r.) ze Skórkowic, Adela i Mieczysław Marcowie (28.04.1962 r.) z Adamowa, Kazimiera i Czesław Leśniewscy (03.11.1962 r.) z Myśliborza, Helena i Witold Skibińscy (29.12.1962 r.) z Antoniowa, Teodozja i Jan Jaworscy (09.02.1963 r.) z Miedznej Murowanej, Helena i Czesław Nowakowie (23.02.1963 r.) z Topolic, Janina i Zygmunt Celczyńscy (23.02.1963 r.) z Grębenic, a także Helena i Mieczysław Sołtysiakowie (23.03.1963 r.) z Grębenic. Warto nadmienić, iż Państwo Pązikowie obchodzili jubileusz „Szmaragdowych Godów”. Pięknym jubileuszem – sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego – mogli poszczycić się Marianna i Bronisław Wilkowie z Trojanowic, którzy ślub wzięli 25.02.1952 r., Władysława i Tadeusz Ślązakowie z Widucha, którzy związek małżeński zawarli 04.03.1953 r. oraz Janina i Ludwik Gilewscy z Klewa – Kolonii, których związek małżeński trwa od 07.06.1953 r. W tym podniosłym dniu Dostojnym Jubilatom bardzo licznie towarzyszyli członkowie najbliższych rodzin. Gospodarzem uroczystości był wójt Krzysztof Nawrocki, będący jednocześnie kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie.

Towarzyszyli mu przedstawiciele władz gminy i pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Na spotkanie przybyli radni i sołtysi wsi z miejscowości, gdzie mieszkają wyróżnieni seniorzy. Jubilaci złożyli sobie najpierw podziękowania za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę oraz odnowili przyrzeczenia, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. Następnie odebrali przyznane im przez Prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Życzenia Jubilatom złożyli przedstawiciele władz gminy, którzy wszystkim wręczyli pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Uroczystość uświetnił znakomity występ gry na skrzypcach Agnieszki Smak, pracownicy GOPS w Żarnowie, a także koncert utalentowanej młodzieży z Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie pod kierownictwem Adama Boćka. Później wszystkich Jubilatów zaproszono do pamiątkowego zdjęcia. Tradycyjnie przygotowano tort, którym częstowano obecnych podczas uroczystości. Wzniesiono toast szampanem i odśpiewano życzenia „Stu lat”.