Tablice historyczne obok kościoła św. Mikołaja, kapliczki św. Rozalii i cmentarza w Żarnowie

Dodano: sobota, 20 grudnia 2014

Jesienią 2014 roku na terenie Żarnowa zainstalowano kilka tablic promocyjnych, dotyczących historii najważniejszych miejsc – kościoła św. Mikołaja, kapliczki św. Rozalii i cmentarza parafialnego. Zostały one wykonane ze środków unijnych w ramach realizacji zadania „Promocja bogactwa historycznego Gminy Żarnów – obszaru LGD „U źródeł”. Ich wykonawcą była firma KMK Group z miejscowości Krzepice (powiat kłobucki, województwo śląskie). Piękne i estetycznie wykonane tablice zawierają plan Żarnowa, najważniejsze informacje dotyczące historii żarnowskiej świątyni parafialnej oraz kapliczki zlikwidowanej w 2009 roku (z powodu przebudowy drogi) i odbudowanej na nowo, a także naszej rodzimej nekropolii, na której znajduje się również mapa Gminy Żarnów. Projektantem tablic był wójt Krzysztof Nawrocki. Tablice usytuowano przy ul. Wolności, na pl. 900-lecia i ul. 17-go stycznia w Żarnowie. Obok tej dwustronnej z mapą i opisem gminy, stojącej w centrum żarnowskiego parku, a także kilku znajdujących w rejonie Szwedzkiej Góry (grodziska wczesnośredniowiecznego), zdobią stolicę Gminy Żarnów, promują nasze lokalne dziedzictwo i ułatwiają orientację turystom, odwiedzającym Żarnów. Promocyjne tablice – które bardzo cieszą mieszkańców – mają wymiary 2,1 x 1,7 m i są trwale związane z podłożem. Poniżej – zamieszczono ich wizerunki…

Kliknij, aby powiększyć…