Przypominamy o obowiązujących opłatach za wodę i odprowadzenie ścieków

Dodano: wtorek, 31 grudnia 2019

Gmina Żarnów informuje iż na podstawie decyzji Nr. WA.RET.070.1.355.5.2018 z dnia 31.12.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Żarnów.


Stawki netto opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków (zł / m³) na okres 3 lat.

 

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Pobór wody

2,60 zł

2,70 zł

2,80 zł

Odprowadzenie ścieków

3,50 zł

3,60 zł

3,70 zł


Stawki netto opłaty abonamentowej (zł / m-c) na okres 3 lat

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza

1,35 zł

1,35 zł

1,40 zł

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o przeciętne normy zużycia wody

1,28 zł

1,28 zł

1,28 zł

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.