Trwa akcja legalizacji zniszczonych drzew z lasów prywatnych

Dodano: poniedziałek, 01 sierpnia 2011

Trwają nieustanne prace nad ewidencjonowaniem i legalizowaniem zniszczonych lasów prywatnych. Trąba powietrzna wyrządziła bardzo duże szkody w drzewostanach. Poszkodowani mieszkańcy gminy podczas zebrań w Trojanowicach i Topolicach (w tej miejscowości uczestniczył w spotkaniu nadleśniczy mgr inż. Jerzy Szczegielniak), zgłaszali konieczność natychmiastowej legalizacji zniszczonych drzew i usuwania wiatrołomów. Niezbędnym warunkiem jest jednak posiadanie dokumentów potwierdzających własność działek leśnych! Niestety, nadal obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasów państwowych w leśnictwach Białaczów, Kowalów, Myślibórz i Sitowa. Na terenie gminy trwa akcja patrolowania lasów państwowych i prywatnych, mająca na celu przeciwdziałanie kradzieży drewna. Zajmuje się tym Straż Leśna, której patrole (z różnych nadleśnictw w województwie łódzkim) pełnią całodobowe dyżury.

Przypominamy mieszkańcom gminy, że w związku z zaistniałą sytuacją, na wniosek wójta gminy Żarnów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno do ewidencjonowania i legalizacji drewna w lasach prywatnych powołał następujących leśników (podajemy numery telefonów):

– Paweł Bogusz – tel. 604-932-279

– Stefan Agatowski – tel. 606-279-420

– Henryk Małachowski – tel. 604-932-287

Przypominamy, iż leśnicy pełnić będą dyżury do odwołania. Każdego dnia roboczego, od godz. 8.00 do ok. 9.00 przyjmują zgłoszenia telefoniczne i dyżurują w Urzędzie Gminy w Żarnowie lub remizie OSP w Topolicach, a później wraz z zainteresowanymi wyjeżdżają w teren.

W ostatnim czasie w lasach gminy Żarnów (las „Sikorszczyzna”, rezerwat przyrody „Jodły Sieleckie”) gościła ekipa TVP 3 Łódź, która nagrywała program dotyczący szkód. Jego krótkie fragmenty zostały wyemitowane 31 lipca 2011 roku w Łódzkich Wiadomościach Dnia. Wziął w nim udział leśniczy i radny Rady Gminy w Żarnowie – Stefan Agatowski, zajmujący się m.in. szacowaniem szkód i wydawaniem świadectw legalizacji, a także jeden z poszkodowanych mieszkańców gminy – Mirosław Białecki z Trojanowic.

 

 

Redakcja