Trwa budowa dwóch boisk o nawierzchni bitumicznej w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 21 maja 2012

Trwa budowa dwóch asfaltowych boisk piłkarskich w Żarnowie. Jedno z nich zlokalizowane zostanie obok Gimnazjum w Żarnowie, w najbliższym sąsiedztwie parkingu (przy ulicy Polnej), natomiast drugie – na placu targowym, przy ulicy Koneckiej. Do końca czerwca 2012 roku powstaną dwa bardzo funkcjonalne obiekty, które będą służyć nie tylko uczniom żarnowskich szkół, ale i całej lokalnej społeczności. Ich łączny koszt jest znaczny, sięga około 200 tys. złotych. Warto jednak te pieniądze wydać, gdyż w znacznej części pochodzą ze źródeł zewnętrznych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wkrótce powstaną dwa obiekty sportowe, które wraz z „Orlikiem”, realizowanym w drugiej połowie 2012 roku, będą stanowić znakomitą, budzącą zazdrość u innych bazę do uprawiania sportu w Żarnowie.

Próby wybudowania boisk podejmowane były już w 2011 roku. Wówczas przygotowano komplet dokumentów i ogłoszono przetarg. Wystartowało w nim kilkanaście podmiotów gospodarczych z całego kraju. Na początku tego roku został on rozstrzygnięty. Wygrała go firma Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Niestety, z niezrozumiałych przyczyn, właściciele firmy zrezygnowali z wykonywania zadania. Oferta została unieważniona. Dokonano zatem ponownego wyboru złożonych w przetargu ofert. W wyniku tych prac wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK Sp. Akcyjna w Piotrkowie Trybunalskim. Warto wspomnieć, iż piotrkowski PEUK jest znaną w Żarnowie firmą, gdyż przed laty był dzierżawcą jednego z miejscowych kamieniołomów. I tak piotrkowska firma buduje w Żarnowie dwa boiska o nawierzchni bitumicznej.

Boisko asfaltowe do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej na żarnowskiej „targowicy” ma być nieco większe od tego, zlokalizowanego obok szkoły. To pierwsze (w północnej części placu targowego) ma mieć łączną powierzchnię 1344 m2 i wymiary 48 x 28 m (pole gry 44 x 24 m), a drugie (na placu szkolnym) ma mieć 1196 m2 i wymiary 46 x 26 m (pole gry 44 x 24 m). Różnicę stanowią tzw. wybiegi, te na placu targowym mają mieć po 2 m z każdej ze stron, a na placu szkolnym – po 1 m. Powierzchnia samych boisk ma być jednakowa – 1056 m2. Boiska mają być wyposażone w niezbędną infrastrukturę, tj. bramki, kosze, słupki do siatkówki i koszykówki (zamontowane w tulejach). Technologia wykonania polega na korytowaniu nawierzchni, wykonaniu warstwy odsączającej, położeniu podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wyrównującej i ostatecznej warstwy ścieranej z tzw. asfaltobetonu, w celu uzyskania równej i gładkiej nawierzchni.

Prace prowadzone przez firmę budzą duże zainteresowanie mieszkańców. I słusznie, bo budowane są u nas bardzo potrzebne obiekty sportowe, które zapewne będą oblegane przez miłośników piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie tych inwestycji…