Egzamin na kartę rowerową dla uczniów SP Żarnów i SP Klew

Dodano: niedziela, 20 maja 2012

W dniu 9 maja 2012 roku na parkingu przy Gimnazjum w Żarnowie odbył się sprawdzian umiejętności jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. Zorganizowano go dla uczniów SP Żarnów i SP Klew. Sprawdzian ten był ostatnim elementem niezbędnym do zdobycia karty rowerowej. Wcześniej uczniowie klas czwartych musieli wykazać się dobrym opanowaniem wiadomości teoretycznych, które zdobywali na lekcjach techniki w ramach wychowania komunikacyjnego. Sprawdzian odbył się przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Kartę rowerową zdobyło 38 czwartoklasistów z SP Żarnów i grupa uczniów SP Klew. Warto jednocześnie nadmienić, że Szkoła Podstawowa w Żarnowie bierze udział w programie Bezpieczna jazda „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Opiekunami uczniów przygotowujących się do sprawdzianu byli Krzysztof Wesołowski (SP Żarnów) i Bogusław Bartos (SP Klew).