Podsumowanie konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej

Dodano: sobota, 19 maja 2012

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy w Żarnowie, która odbywała się w żarnowskim Domu Kultury, zorganizowano uroczystość podsumowania gminnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. Przypomnijmy, iż prace plastyczne oceniała komisja gminna w składzie Barbara Kalinowska (przewodnicząca), Anna Chrabąszcz, Elżbieta Białecka, Grażyna Szczepanowska, Monika Bakalarz i Elżbieta Strzelczyk. Konkurs ten adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 5 do 16 lat oraz dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, wychowanków warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej. Uczestnicy konkursu w swoich pracach mieli za zadanie pokazać różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Bardzo istotnym było też pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.

Podczas uroczystości nagrodzono laureatów w czterech grupach. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gawryś, Komendant Komisariatu Policji w Paradyżu Wiesław Kuśmierczyk oraz z-ca Kierownika USC w Żarnowie Barbara Celczyńska.

W I grupie młodszej (6-8 lat) pierwsze miejsce przyznano Karolinie Fidelus (8 lat), a dwa drugie miejsca przypadły Julii Kulecie i Nikoli Kamińskiej (obydwie 7 lat). W tej kategorii wyróżniono również Wojciecha Kołodziejczyka (8 lat) i Mateusza Madeja (7 lat). Wszyscy są uczniami SP Żarnów.

W II grupie średniej (9-12 lat) pierwsze miejsce uzyskała Wiktoria Korecka (12 lat), a dwa drugie – Patrycja Kowalska (11 lat) i Aleksandra Malkowska (11 lat). Wszystkie są uczennicami SP Żarnów. Dwa trzecie miejsca przypadły w udziale uczniom SP Klew. Byli nimi Mateusz Kantor (9 lat) i Natalia Tomasik (9 lat).

W III grupie starszej (13-16 lat), skupiającej gimnazjalistów, najlepszą okazała się Izabela Bugała (15 lat), na drugich miejscach sklasyfikowano Agnieszkę Pacyniak (15 lat) i Marcina Spasińskiego (15 lat), a na trzecim – Ewelinę Wójcik (14 lat). Ponadto wyróżniono Dominikę Luzeńczyk (15 lat). Wszyscy są uczniami Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie.

W IV grupie (uczniowie niepełnosprawni) najlepsze prace wykonali Weronika Grabowska (11 lat) i Kacper Szeląg (11 lat). Są oni uczniami SP Żarnów.

Wszystkim wyróżnionym na szczeblu gminy zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe. Prace laureatów zostały zakwalifikowane do eliminacji powiatowych w Opocznie.  O czym już informowaliśmy, wyróżniono tam Karolinę Fidelus, Nikolę Kamińską, Julię Kuletę, Patrycję Kowalską, Wiktorię Korecką, Izabelę Bugałę, Agnieszkę Pacyniak i Weronikę Grabowską. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.