Trwa realizacja projektu ponadnarodowego w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 02 czerwca 2014

PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie to bardzo ważne przedsięwzięcie o charakterze ponadnarodowym, realizowane w Gminie Żarnów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzony przez Stowarzyszenie PROREW z Kielc we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Gminą Żarnów, a także firmą ProFIS Gbr Gruner Weg z Bonn (Niemcy).

Projekt skierowany jest do: 80 uczniów i 10 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Głównym celem projektu jest wdrożenie w toku współpracy ponadnarodowej programu rozwojowego opartego na idei niemieckiego modelu OGS. W wyniku tego nastąpi wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej SP Żarnów, a 80 uczniów (tym 44 zdolnych i 36 z problemami w nauce), rozwinie swoje kompetencje kluczowe. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2015 roku.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną różnorodne formy wsparcia dla uczniów z problemami w nauce: spotkania psychopedagogiczne (6h/osobę), dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów wykazujących niepowodzenia edukacyjne w obszarze matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym i języka angielskiego. Ponadto zrealizowane zostaną pozalekcyjne zajęcia animacyjne „Zwierciadło. Ja w oczach innych”, „Granice. Ja wobec innych, inni wobec mnie”, „Głuchy telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca” oraz „Burza mózgów”. Wspólne pomysły, wspólne działania”. Podobne działania kierowane są również do uczniów uzdolnionych. Ponadto Uczestnicy Projektu – uczniowie uczestniczyć będą w szkolnym pikniku edukacyjnym. Wszystkim uczniom zapewnione zostało wsparcie w postaci odwozów z zajęć.

Projekt skierowany jest również do nauczycieli. Odbywają się spotkania adaptacyjne, szkolenia dla kadry szkoły, w ramach Programu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego Uczniów i Programu Wspierania Rozwoju Psychospołecznego Uczniów. Dodatkowo zapewnione zostanie wsparcie w postaci wyżywienia podczas spotkań i szkoleń, a także dostarczanie materiałów szkoleniowych. Biuro Projektu znajduje się w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszeweicza w Żarnowie, a kierownikiem projektu jest Anna Agatowska.

Warto przypomnieć, iż w dniach 20 – 24 listopada 2013 roku miała miejsce wizyta studyjna nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie oraz członków Stowarzyszenia PROREW w Niemczech. Na miejscu delegacja została powitana przez przedstawicieli firmy ProFIS GBR, którzy koordynowali pobyt żarnowian w tym kraju. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem niemieckiego modelu OGS-ów tzn. Otwartych Szkół Całodziennych. W tym celu uczestnicy wyjazdu zwiedzili i zapoznali się z organizacją trzech placówek tego typu w Bonn: Lyngsbergschule, Burgschule oraz Siebengebirgsschule.  Wizyta studyjna pozwoliła nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie poznać zasady wdrożenia idei OGS w Naszej Gminie.