Spotkanie przedstawicieli kół łowieckich z użytkownikami gruntów w Gminie Żarnów

Dodano: niedziela, 01 czerwca 2014

W związku ze zwiększoną populacją dzikiej zwierzyny i masowym szkodami, dokonywanymi na terenach rolnych, Wójt Gminy Żarnów zaprasza na spotkanie przedstawicieli kół łowieckich z przedstawicielami samorządu terytorialnego, nadleśnictw Opoczno i Przedbórz, zarządów Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim i Kielcach, sołtysami i członkami rad sołeckich, właścicielami i posiadaczami gruntów, a także z zainteresowanymi mieszkańcami gminy.

Obowiązek zorganizowania takiego spotkania wynika z licznych interwencji właścicieli gruntów dotyczących szkód, jakie wyrządza w uprawach rolnych zwierzyna leśna oraz braku jakichkolwiek  reakcji na te zgłoszenia ze strony zobowiązanych kół łowieckich. Jako organ uprawniony do przeprowadzenia mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu – realizując swoje ustawowe uprawnienia wynikające z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226) – proszę o niezawodne przybycie wszystkich zainteresowanych osób.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. ( czwartek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26- 330 Żarnów.

 

                                                                             Wójt Gminy Żarnów

                                                                             Krzysztof Nawrocki