Turyści powitali wiosnę

Dodano: poniedziałek, 29 marca 2010

„Pierwszy dzień wiosny” to nazwa rajdu organizowanego przez Oddział PTTK w Żarnowie. Celem imprezy jest kultywowanie tradycji topienia marzanny, poznanie okolicy, w której odbywa się rajd, propagowanie turystyki pieszej i integracja młodych turystów z różnych szkól. W każdym roku zakończenie odbywa się w jednej ze szkół, w której działa klub PTTK należący do Oddziału w Żarnowie. W tym roku rajd zabezpieczała Szkoła Podstawowa w Petrykozach. Sobotnie przedpołudnie 20 marca sprzyjało wędrówce, a na starcie przy SP w Białaczowie zgromadziło się 226 uczestników ze szkół podstawowych w Aleksandrowie, Białaczowie, Petrykozach, Skotnikach i Żarnowie oraz gimnazjów: z Białaczowa, Dąbrowy nad Czarną, Przedborza i Żarnowa. Była drużyna z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Radomska, a nawet trzy osoby z koła terenowego PTTK we Lwowie. Rajdowcy mieli do przejścia 7-kilometrową trasę z Białaczowa przez Parczów, Parczówek do Petrykóz. Marzanny niesione przez uczniów nadawały długiej kolumnie specjalnego kolorytu. Na szczęście topienie marzanny – symbolu odchodzącej zimy – było skuteczne, nastąpiło oczekiwane od dawna ocieplenie. Na wędrowców czekały w Petrykozach dwa ogniska, przy których pieczono kiełbaski, była okazja na odpoczynek i wymianę wrażeń. Jedną z atrakcji rajdu był konkurs plastyczny o tematyce wiosennej. Uprzednio wykonane prace stanowiły jeden z elementów dekoracyjnych sali gimnastycznej na której podsumowano imprezę.
Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Przedborzu, drugie SP w Białaczowie a trzecie Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Radomsku. Były też wyróżnienia dla prac z Petrykóz, Białaczowa i Żarnowa. Uroczyste zakończenie imprezy rozpoczęła swym wystąpieniem dyrektorka szkoły w Petrykozach Elżbieta Jaroszyńska witając wszystkich biorących udział w rajdzie. Uczniowie z Petrykóz pod opieką nauczycielki Alicji Grabskiej, przygotowali dekorację sali gimnastycznej i wystawili program artystyczny o charakterze satyrycznym pt.: „Pokaz mody szkolnej na wesoło od kamienia łupanego po czasy współczesne”.

Dodatkową atrakcją dla uczestników było losowanie drobnych upominków w ramach tak zwanego „rajdolotka”. Drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, a sponsorzy podziękowania za wsparcie finansowe. Każdy z uczestników dostał pamiątkowy znaczek rajdowy, a dzięki Mirosławowi Grabskiemu – jednemu z organizatorów, można zobaczyć pełną dokumentację fotograficzną rajdu. Płyta CD ze zdjęciami z imprezy podarowana została naszym członkom we Lwowie. Była też okazja do wręczenia dyplomów za pracę społeczną z dziećmi i młodzieżą szkolną Annie Jarudze, opiekunce SKKT PTTK przy SP w Skotnikach i Renacie Piskorz, opiekunce SKKT PTTK przy SOSW w Radomsku. Słowa uznania należą się dyrektorce SP w Petrykozach, a nade wszystko opiekunce SKKT PTTK Alicji Grabskiej oraz innym nauczycielom i działaczom PTTK dzięki którym rajd można zaliczyć do udanych imprez turystyczno-krajoznawczych Oddziału PTTK w Żarnowie. Dzieci i młodzież szkolną wraz z nauczycielami zapraszamy na następny, organizowany przez nasz Oddział XIV Rajd Szlakiem mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala już 24 kwietnia.

Źródło – Tygodnik Opoczyński TOP (W.Sz)