UE promuje i wspiera transfer innowacji i współpracę międzynarodową na rzecz wzrostu przedsiębiorczości

Dodano: poniedziałek, 09 maja 2016

W ramach kolejnej już perspektywy finansowej EU, zarówno instytucje wsparcia biznesu, instytuty badawcze, jak i wybrani przedsiębiorcy, otrzymali ponownie okazję na uzyskanie środków EU dla działań wspierających transfer innowacji na rynkach międzynarodowych.

Instytucje działające do tej pory na rynku polskim zyskują okazję do rozszerzenia swojej współpracy z państwami regionu Morza Bałtyckiego. Wsparcie EU daje możliwość m.in. zaprezentowania swojego produktu na arenie międzynarodowej, uzyskania wiedzy i know-how w sektorze swojej działalności, uzyskania wsparcia w zakresie dostępnych innowacji, dzielenie się doświadczeniem, budowanie sieci współpracy i klastrów. Państwa regionu Morza Bałtyckiego to niekwestionowani liderzy w zakresie innowacji nie tylko w Europie, ale także na świecie. Przodują także w dziedzinie rozwiązań w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Okazję do współpracy na arenie międzynarodowej stwarzają programy Interreg. To dzięki tym programom możliwie jest budowanie międzynarodowych sieci współpracy, budowanie klastrów, zdobycie dostępu do najnowszych badań i innowacji czy uzyskanie wsparcia dla promocji swoich produktów, w różnych sektorach gospodarki. Dzięki programom Interreg możliwe są wspólne działania m.in. w dziedzinach transferu innowacji, umiędzynaradawiania MŚP, rozwoju zielonych technologii, w tym dla ochrony środowiska, transportu, jak i dla tradycyjnych sektorów gospodarki (meblarstwo, wzornictwo, przetwórstwo ryb, itp.).

Wsparcie UE udzielone dotychczas w celu wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorczości w państwach regionu Morza Bałtyckiego zaowocowało m.in. utworzeniem klastra współpracy przedsiębiorców LNG (Liquid Natural Gas) i przyciągnięciem inwestycji rzędu blisko 50 mln EUR, wsparciem przedsiębiorców w procesie kreowania nowych innowacyjnych produktów meblarskich (ok. wspólnie wykreowanych 35 prototypów), a także wiele innych.

Wsparcie uzyskać można w programach Interreg: Południowy Bałtyk (www.southbaltic.eu) oraz Region Morza Bałtyckiego (www.interreg-baltic.eu).

Więcej o możliwości współpracy w ramach struktur ww. programów, możliwości uzyskania dofinansowania, o szansach, jakie daje współpraca międzynarodowa można się będzie dowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się w Gdańsku 23-24 maja br.   

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją nie tylko do uzyskania praktycznych informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia EU, ale przede wszystkim będzie okazją do nawiązania szerokich kontaktów międzynarodowych, uzyskania informacji nt. możliwości rozszerzenia swojej działalności, dołączenia do istniejących już sieci współpracy i klastrów, a także stworzenie nowych.  Konferencja skupi podmioty działające w różnych sektorach gospodarki z krajów leżących wokół Morza, w tym przedsiębiorców, instytucje naukowo-badawcze, jednostki badawcze, stworzy też możliwość rozmowy z ekspertami w wybranych dziedzinach, a także z potencjalnymi partnerami biznesowymi.   

W imieniu Ministerstwa Rozwoju oraz partnerów zapraszamy do udziału w konferencji i skorzystania z niepowtarzalnej oferty programów Interreg. 

Nie czekaj. Wyprzedź konkurencję i zarejestruj się już dziś: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/rejestracja-na-konferencje-interreg-changes-the-baltic-sea-region-stories-that-inspire/

informacja na strone_panel przedsiębiorczość