Umowa podpisana ! Gminy Żarnów i Paradyż z dotacją na pompy ciepła

Dodano: środa, 23 stycznia 2019

Dokładanie dla 21 mieszkańców gmin Żarnów i Paradyż, którzy uprzednio zgłosili się do urzędów gmin, zostanie zrealizowana dofinansowana inwestycja zainstalowania pomp ciepła.

W dniu 22 stycznia 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Żarnów, dotycząca przyznania wsparcia na realizację projektu: ’’ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMIN PARADYŻ I ŻARNÓW – POMPY CIEPŁA’’. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 201 928,70 zł. , natomiast przedstawiona całkowita wartość projektu wynosi 1 556 324,40 zł. Realizacja projektu będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem nadrzędnym projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego, polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Celem bezpośrednim projektu jest zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż 21 instalacji gruntowych pomp ciepła, wykorzystujących OZE, służących do pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na ciepło.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu 21 nieruchomości uzyskają dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, w tym centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W wyniku realizacji projektu z energii odnawialnej możliwe będzie wyprodukowanie 384,35 MWh energii rocznie.