Unijne środki na kanalizację

Dodano: środa, 18 listopada 2009

W dniu 17 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 2023/09 zatwierdził listę operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej znalazł się wniosek złożony przez Gminę Żarnów, przewidujący budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Żarnów, Topolice i Trojanowice. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 463. 872,65 zł. z czego 1 514.675,00 zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Na etapie rozstrzygania jest przetarg na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miedzna Murowana i Straszowa Wola. W ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej nasza Gmina może liczyć na wsparcie w wysokości 5 628.656 zł.