Uroczystość „Kultura łączy pokolenia” w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: piątek, 16 maja 2014

Pod takim hasłem odbyło się w dniu 15 maja spotkanie w Domu Kultury w Żarnowie w ramach „Tygodnia Bibliotek”, trwającego od 8 do 15 maja. Tym razem pokolenia połączyła kultura ludowa, a to za sprawą tegorocznych obchodów Roku Kolberga. Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy Szkoły Podstawowej i wsparciu Gminy Żarnów, przygotowała imprezę okolicznościową, poświęconą Oskarowi Kolbergowi, kronikarzowi polskiego folkloru.

Na spotkanie została zaproszona młodzież szkolna oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek kulturalno-oświatowych gminy i powiatu. Gości powitał wójt Krzysztof Nawrocki, przedstawił i przybliżył wszystkim postać dr nauk humanistycznych, etnografa i pedagoga Jana Łuczkowskiego, który był głównym prelegentem tego spotkania. Jan Łuczkowski w sposób pełen emocji i zaangażowania przekazał informację o życiu i twórczości Oskara Kolberga, włączając czynnie młodzież, która czytała fragmenty dzieł Kolberga dotyczące regionu opoczyńskiego. Informacje te zawarte są w XX i XXI serii „Ludu” zatytułowanej „Radomskie” i obejmują tereny opatowskie, opoczyńskie, sandomierskie i radomskie. Niestety ograniczenia czasowe zmusiły dr Łuczkowskiego do wcześniejszego zakończenia tak interesującego wykładu, ponieważ już z niecierpliwością na swój występ oczekiwał młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Żarnowianie”, działający przy Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Emilii Zelgi. W przepięknych regionalnych strojach ludowych młodzież przedstawiła program folklorystyczny złożony z przyśpiewek i tańców regionu opoczyńskiego. Barwy kolorów i wesołe ludowe rytmy wypełniły salę przelewając miły nastrój na uczestników spotkania.

Imprezie towarzyszyła wystawa o życiu i pracy Oskara Kolberga, wzbogacona kolorowymi ilustracjami strojów ludowych i cytatami z dzieł Kolberga. Można było obejrzeć wydane pozycje etnograficzne o regionie opoczyńskim ze zbiorów GBP w Żarnowie oraz ludowe prace rękodzielnicze – własność Filii Bibliotecznej w Miedznej Murowanej.

Organizatorki tego spotkania – Ewa Borończyk, Krystyna Zdun i Emilia Zelga, serdecznie dziękują za pamięć i życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza oraz za wsparcie merytoryczne Gminie Żarnów i Szkole Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie.