Żarnowianie w kolejnej pielgrzymce mieszkańców powiatu opoczyńskiego do Krakowa

Dodano: piątek, 16 maja 2014

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w Krakowie w procesji ku czci św. Stanisława, która przeszła z Wawelu do klasztoru oo. Paulinów na Skałce. Uczestniczyło w niej 50 mieszkańców Gminy Żarnów, członków lokalnych organizacji i stowarzyszeń z wójtem Krzysztofem Nawrockim na czele. W uroczystości uczestniczyły również skarbnik gminy Edyta Belica i kierownik referatu Organizacyjno – Społecznego Elżbieta Przybył. Wyjazdy do Krakowa w maju stały się już tradycją w naszym regionie. Każdego roku odbywa się taka pielgrzymka, początkowo tylko do Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach, a teraz na „krakowską Skałkę”.

Uroczystość była dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Tradycja organizowania procesji ku czci św. Stanisława sięga w Krakowie XII wieku.

Witając wiernych na Skałce, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz powiedział „dziś Kościół Krakowski, w jedności ze wszystkimi naszymi rodakami, gromadzi się na sprawowanie Eucharystii, aby podziękować za dar, jaki otrzymaliśmy wszyscy w osobie pasterza naszych czasów, a dziś świętego Jana Pawła II”.

Metropolita krakowski dziękował papieżowi Franciszkowi za dar kanonizacji Jana Pawła II, a Benedyktowi XVI za przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

Kilkaset osób z Kół Gospodyń Wiejskich oraz samorządowców, władz powiatowych, miejskich i gminnych Powiatu Opoczyńskiego wzięło udział w tegorocznej procesji –co podkreślił – witając naszą pielgrzymkę – kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię podczas mszy św. odprawionej przed Ołtarzem Trzech Tysiącleci na Skałce wygłosił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W swojej homilii podkreślał, że „kanonizacja Jana Pawła II wieńczy jego drogę świętości, ale niczego nie kończy. Jest natomiast nowym początkiem i zadaniem dla każdego z nas i dla całego Kościoła, szczególnie dla Kościoła w Polsce”.

Opoczyńscy samorządowcy – wśród których były Wójt Gminy Żarnów – przekazali na ręce kardynała Stanisława Dziwisza ornat i kielich mszalny.