VII Żarnowski „Rajd z Mikołajem” Oddziału PTTK w Żarnowie

Dodano: czwartek, 22 grudnia 2016

Pierwszy „Rajd z Mikołajem” odbył się w grudniu 2010 roku. Od tego czasu, systematycznie, w grudniu każdego roku, Oddział PTTK w Żarnowie organizuje kolejne rajdy, na których najmłodsi turyści mogą zobaczyć Mikołaja i otrzymać od niego paczki ze słodyczami. Imprezę wspierają Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, a honorowy patronat nad tym ważnym dla dzieci wydarzeniem sprawuje wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Cieszyć może również obecność na rajdzie rodziców i dziadków dzieci razem przemierzających trasę. Tak było i tym razem na VII Rajdzie z Mikołajem, który odbył się w sobotę 10 grudnia 2017 roku na 5 kilometrowej trasie z Żarnowa przez Trojanowice, Topolice do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie nastąpiło zakończenie.

Głównymi celami imprezy jest m.in. kultywowanie tradycji, propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku, a także promowanie zdrowego stylu życia. Do udziału w VII Rajdzie z Mikołajem zgłosiło się 142 osoby, 6 drużyn i turyści indywidualni. Największą 64 – osobową grupę stanowiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, ponadto były drużyny z SP w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach oraz gimnazja z Przedborza i Żarnowa. Miasto i gminę Opoczno reprezentowała 5 – osobowa grupa młodych turystów pod wodzą Janusza Aleksandrowicza.

Po przebyciu trasy czekał na uczestników pączek i napój, a następnie odbyło się losowanie upominków na numery startowe. Lista wylosowanych szczęśliwych numerów, wywieszona przed główną salą Domu Kultury, wzbudziła wiele emocji wśród rajdowiczów, a tuż obok odebrać można było nagrody. Następnie odbył się konkurs o Mikołaju i zwyczajach bożonarodzeniowych. Konkurs sprawnie poprowadziła opiekunka SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie Maria Grzybowska, a nagrody dla laureatów wręczył wójt gminy Żarnów. Najlepszymi okazali się: w kategorii klas 0-III Wiktoria Cisowska z Żarnowa (I miejsce), Bartosz Błaszczyk z Petrykóz i Karolina Nowak z Żarnowa (równorzędne II miejsca), w kategorii klas IV-VI Magdalena Fidelus z Żarnowa (I miejsce) , Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej (II miejsce) i Monika Reszelewska z Białaczowa (III miejsce). Wśród gimnazjalistów dwa pierwsze miejsca zdobyły kolejno Dominika Karpińska i Marta Krzywkowska -obie z Żarnowa, trzecie miejsce Paulina Zbysz z Przedborza.

Kolejnym punktem programu był występ artystyczny w wykonaniu dzieci ze SP w Petrykozach pod kierunkiem opiekunki klubu PTTK – Alicji Grabskiej. Wyjątkowym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się film o św. Mikołaju, w którego treść wplecione zostały m.in. zdjęcia z poprzedniego rajdu i panorama Żarnowa. Wreszcie długo oczekiwana chwila – wręczanie paczek. W rolę pomocnika Mikołaja wcielił się z powodzeniem Hubert Szulc. Poszczególne grupy miały za zadanie zaśpiewać kolędę lub inną piosenkę.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie: Ewa Borończyk, Barbara Dukat, Lila Fidelus, Maria Grzybowska i Grażyna Szafińska. Na zakończenie, drużyny otrzymały dyplomy, a uczestnicy już na starcie otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe. Była okazja do wręczenia legitymacji PTTK Mateuszowi Gradzińskiemu z Białaczowa oraz złotej odznaki „Siedmiomilowe buty” Amelii Ogłozie z Żarnowa. Upominki otrzymały też nauczycielki sprawujące opiekę nad dziećmi.

Włodzimierz Szafiński