Mali odkrywcy – utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Klewie

Dodano: czwartek, 22 grudnia 2016

Gmina Żarnów informuje, iż przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów”,

Gmina Żarnów informuje, iż przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna. W ramach projektu utworzony został dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Klewie dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Żarnów. Nowo utworzony oddział został wyposażony
w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, artykuły plastyczne oraz zabawki.
W ramach projektu realizowane będą również dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz zajęcia
z rytmiki w grupie 4-5 oraz 6-latków. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2016 r.
do 30.01.2018 r. Całkowita wartość projektu to 154 104,40 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 130 988,74 zł.